Farnost Borotín u Tábora
5.kniha - kniha narozených 1856 - 1975

6.5.1856 – Matěj Šmejkal, Smrkov č.d.4
Otec – Wáclaw Šmejkal, sedlák v Smrkově č.d.4, syn Jana Šmejkala, sedláka ve Smrkově č.d.4 a matky Mariany, roz. Olšanské z Wrchotic , okr.Sedlec a kr. Tábor
Matka – Anna Benák, dcera Jána Benáka , sedláka z Worlova č.d.3, okr. Sedlec, a matky Magdaleny roz.Lukšové z Wlasenice, kraje a okres. úřadu Tábor
( Snímek 6 )
4.8.1856 – František , Smrkov č 19 ( nemanželský )
Matka – Alžběta Holcknecht, dcera Josefa Holzknechta , drnomistra v Pláchové Lhotě č.d.5, okr. Votic a matky Barbory roz.Raichlové z Sedlčan, okr. Šelcan ??? a kr. Tábor
( Snímek 10 )
13.8.1856 – Maria , Smrkov č.d.5 ( nemanželská )
Matka – Maria Wostřak, dcera Josefa Wostřáka, domkáře z Smrkova č.d.5 a matky Magdaleny, roz. Šmejkalové ze Smrkova č.d.5
( Snímek 11 )
26.9.1856 – Vácslav Flieger , Smrkov 21
Otec – Ján Flieger, nádeník ve Smrkově č.d.21, syn Josefa Flegra, drnomistra v Smrkově č.d.19 a matky Anny roz. Celerové z Mladé Vožice č.d.45, okr. Mladovožice
Matka – Maria Šetelík, dcera Jána Šetelík, nádeníka ze Smrkova č.d.21 a matky Magdaleny, roz. Chabrové z Makova
( Snímek 12)
12.10.1856 – Teresie Boháč , Smrkov č.d.3
Otec – František Boháč, mistr krejčovský a nájemník ve Smrkově č.d.3, syn Josefa Boháče , zedníka z Planý č.d.43, a matky Magdaleny rozené Lukšové z Planý
Matka – Maria Tomeček, dcera Josefa Tomečka z Borotína č.d.72, a matky Rosalie rozené Tumové z Padařova okr. Sedlec
( Snímek 13)
30.10.1856 - Kateřina Koreš , Smrkov č.d.2
Otec – Ján Koreš, obecní slůha v Smrkově č.d.2, syn Jakuba Korše , sluhy obce v Smrkově č.d.2 , a matky Anny rozené Zemanové z Smrkova č.d.10, okr. Sedlec kr. Tábor
Matka – Josefa Kolář, dcera Matěje Koláře, zedníka a domkáře z Smrkova č.d.18, a matky Veroniky, roz. Novákové z Kvaštova? Č.d.18, okr. Sedlec
( Snímek 14)
15.12.1856 – Maria , Smrkov 10 ( nemanželská )
Matka – Maria Koreš, dcera Jakuba Korše, slúhy obecního v Smrkově č.d.2, a matky Anny roz. Zemanové z Smrkova č.d.10, okr. Sedlec
( Snímek 16)
25.12.1856 – Ján Evangelista Novák, Smrkov č.d.8
Otec – Josef Nowák, sedlák v Smrkově č.d.8, syn Jána Nowáka , sedláka z Křivošína č.d.3, a matky Barbory roz. Vachové z Vorlova č.d.4, okr. Sedlec a kr.Tábor
Matka – Magdalena Kolman, dcera Matěje Kolmana, sedláka z Hůrky č.d.4 a matky Alžběty, roz. Pejšové z Pikova č.d.2, okr. Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 17)
14.2.1857 – Eleonora Stepánek , Smrkov č.d.11
Otec – Josef Stepánek bednář a podruh ve Smrkově.d.11, syn Františka Stepánka bednáře a nájemníka v Pikově č.d.3, a matky Katariny, roz. Soukupové z Jistebnice okr.Sedlec
Matka – Kateřina Vostřák, dcera Matěje Vostřáka, chalupníka v Smrkově č.d.7, a matky Kateřiny roz. Trskové z Vorlova okr. Sedlec a kraj Tábor
( Snímek 20)
16.3.1857 – Marie Soukup , Smrkov č.d.1 ( prvorozená )
Otec – Matěj Soukup, rolní chalupník v Smrkově č.d.1, syn Václava Soukupa , chalupník z Smrkova č.d.1, okr. Sedlec a matky Kateřiny, rozené Tloušťové z Lánice okr. a kr. Tábor
Matka – Anna Kubec, dcera Josefa Kubce , chalupníka rolního v Balkové Lhotě č.d.22, a matky Magdaleny, roz.Palačkové z Chlumu okr. Sedlec
( Snímek 22)
18.6.1857 – Ján Fořt , Smrkov č.d.13 ( prvorozený )
Otec – Ján Fořt, nádeník v Smrkově č.d.12, syn Jána Fořta obecního slůhy bývalého v Sudoměřici č.d.13, okr. Mladá Vožice , a matky Marie roz. Mareš z Jedlan, příslušný do obce místní Chottovin , okr. a kr. Tábor
Matka – Barbora Tesař, dcera Václava Tesaře , chalupníka v Smrkově č.d.12 , a matky Marie , roz. Stikové z Borotína č.d.29, okr. SedlecAnna Kubec, dcera Josefa Kubce , chalupníka rolního v Balkové Lhotě č.d.22, a matky Magdaleny, roz.Palačkové z Chlumu okr. Sedlec
( Snímek 27)
6.8.1857 – Anna Hejra.ová , Smrkov č.d.22
Otec – Václav Hejra domkář v Smrkově č.d.22, syn Matěje Hejry domkáře z Brtce č.d.10 , a matky Marie rozené Maškové ze Zbelítova, okr. Sedlec a kr. Tábor
Matka – Veronika Šmejkal , dcera Františka Šmejkala hospodského v Kamenné Lhotě č.d.9 a matky Barbory roz. Duškové z Kamenné Lhoty č.d.9 , okr.Sedlec
( Snímek 29)
6.9.1957 – Marie Bican , Smrkov č.d.20
Otec – Jan Bican zedník a domkář v Smrkově č.d.20, syn Jána Bicana zedníka mistra v Řevnově č.d.22 a matky Kateřiny roz. Vranové z Drhovic okr. a kr. Tábor
Matka – Anna Dolejš, dcera Antonína Dolejše , slouhy z Srabova a matky Dorothy roz. Hnatkové z Medříče, okr. a kr.Tábor
( Snímek 31 )
13.11.1857 – Alžběta Januška , Smrkov č.d.21
Otec – Matej Januška zedník a domkář v Smrkově č.d.21, syn Františka Janušky nájemníka v Mezdříči č.d. 21, a matky Magdaleny roz. Anď_lové z Makova okr. a kr. Tábor
Matka – Veronika Šetelík, dcera Jána Šetelík nádeníka v Smrkově č.d.21, a matky Marie roz. Chabrové v Smrkově č.d.- okr. Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 35 )
25.12.1857 – Ján E_. Plachý , Smrkov č.d.15
Otec – Václav Plachý nádeník a vysloužilec vojínský z Dražic č.d.56(?), a matky Anny roz. Švábové z Třemenného okr. a kr. Tábor
Matka – Anna Vostřák, dcera Václava Vostřáka domkáře a zedníka v Smrkově č.d.15, a matky Marie roz. Plocové z Dobřejova okr. Sedlec
( Snímek 36 )
20.1.1858 – Josef Zynklik , Smrkov č.d.13
Otec – Václav Zynklík domkař v Smrkově č.d.13, syn Václava Zynklíka nádeníka ve Smrkově č.d.13, okr Sedlec a matky Kateřiny rozené Pincové z Třemešného , okr. a kr. Tábor
Matka – Rosalie Míka , dcera Josefa Míky sedláka z Mezného č..17 a matky Dorty roz. Míkové z Mezného okr. Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 38 )
8.3.1858, Smrkov 10 – děvče , jehož porod jest v vyšetření soudního ___________ jeho podezřelost, zdaliž živé nebo mrtvé a svět přišlo.( nemanželské )
Matka – Maria Zeman, dcera Václava Zemana mlináře z Smrkova č.d.10
( Snímek 42 )
9.4.1858 – Maria Hejra , Smrkov 17
Otec – František Hejra domkář v Smrkově č.d.17 syn Josefa Hejry nájemníka v Smrkově č.d.15 okr. Sedlec a matky Magdaleny roz. Vejborný v Třemešny okr.a kr. Tábor
Matka – Rosalie Wostřák , dcera Jána Wostřáka krejčovského mistra v Smrkově č.d.8 a matky Marie roz. Zemanové na Mlejnečku v Smrkově č.d.10 okr. Sedlec
( Snímek 46 )
9.6.1858 – Matěj Šmejkal, Smrkov č.d.4
Otec – Wáclaw Šmejkal, sedlák v Smrkově č.d.4, syn Jana Šmejkala, sedláka ve Smrkově č.d.4 a matky Mariany, roz. Olšanské z Wrchotic , okr.Sedlec a kr. Tábor
Matka – Anna Benák, dcera Jána Benáka , sedláka z Worlova č.d.3, okr. Sedlec, a matky Magdaleny roz.Lukšové z Wlasenice, kraje a okres. úřadu Tábor
( Snímek 46 )
19.7.1858 - Rosalie Koreš , Smrkov č.d.2
Otec – Tomáš Koreš nádeník a podruh ve Smrkově č.d.14,syn Jakuba Korše sluhy obce Smrkova č.d.2 a matky Anny rozené Zemanové z Smrkova č.d.10 okr.Sedlec
Matka – Kateřina Kroužek , dcera Josefa Kroužka tesaře a nájemníka v Borotíně č.d.83 a matky Magdaleny rozené Bicanové z Nehonína okr.Sedlec
( Snímek 49 )
27.7.1858 – Maria Balek, Smrkov č.d.11
Otec – Josef Balek domkář v Smrkově č.d.11 syn Václava Balka domkáře v Balkové Lhotě č.d7 a matky Barbory Krejčové z Radkova okr. a kr. Tábor
Matka – Maria Voráček ,dcera Josefa Voráčka sedláka v Stoklasné Lhotě č.d.7 a matky Anny, rozené Šimákové z Čekanic okr. a kr. Tábor
( Snímek 49 )
28.7. 1858 – Maria Koreš , Smrkov č.d.2
Otec – Ján Koreš obecní slúha v Smrkově č.d.2, syn Jakuba Korše obecního pastýře v Smrkově č..2 a matky Anny rozené Zemanové v Smrkově na Mlejnečku č.d.10 okr. Sedlec a kr. Tábor
Matka – Josefa Kolář, dcera Matěje Koláře zedníka a domkáře v Smrkově č.d.18, a matky Veroniky roz. Novákové v Kvaštově č.d.18 or. Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 50 )
13.8.1858 – Maria Boháč , Smrkov č.d.3
Otec – František Boháč mistr krejčovský a nájemník v Smrkově č.d.3, syn Josefa Boháče zedníka z Planý č.d.43, a matky Magdaleny rozené Lukšové z Planý okr. a kr. Tábor
Matka – Maria Tomeček, dcera Josefa Tomečka výminkáře v Borotíně č.d.72, a matky Rozmarie rozené Tumové z Padařova okr. Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 51 )
16.9.1858 – Maria Fořt , Smrkově č.d.12
Otec – Jan Fořt nádeník a nájemník v Smrkově č.d.12 a syn Jána Fořta obecního slúhy v Sudoměřici č.d.13, ok. Mlado-Vožice,a matky Marie roz. Mareš z Jedlan, okr. a kr.Tábor
Matka – Barbora Tesař, dcera Václava Tesaře chalupníka ve Smrkově č.d.12 a matky Marie roz. Stikové z Borotína č.d.29 okr. Sedlec a kr Tábora
( Snímek 52 )
12.2.1859 – Josefa Hejra , Smrkov č.d.22
Otec – Václav Hejra domkář v Smrkově č.d.22, syn Matěje Hejry domkáře z Brtce č.d.10 a matky Marie rozené Maškové ze Zbelítova, okr. Sedlec a kr. Tábor
Matka – Veronika Šmejkal , dcera Františka Šmejkala hospodského v Kamenné Lhotě č.d.9 a matky Barbory roz. Duškové z Kamenné Lhoty č.d.9 , okr.Sedlec
( Snímek 60 )
1.4.1859 – František Soukup , Smrkov č.d.1
Otec – Matěj Soukup, rolní chalupník v Smrkově č.d.1, syn Václava Soukupa , chalupník z Smrkova č.d.1, okr. Sedlec a matky Kateřiny, rozené Tloušťové z Lánice okr. a kr. Tábor
Matka – Anna Kubec, dcera Josefa Kubce , chalupníka rolního v Balkové Lhotě č.d.22, a matky Magdaleny, roz.Palačkové z Chlumu okr. Sedlec
( Snímek 61 )
7.5.1859 – Jan Fliegr , Smrkov 25
Otec – Jan Fliegr nádeník a podruh v Smrkově č.d.21, syn Josefa Fliegra drnomistra v Smrkově č.d.19,okr. Sedlec , a matky Anny , roz. Celerové z Mladé Vožice okr. téhož jména a kr. Tábor
Matka – Maria Šetelík, dcera Jána Šetelík nádeníka v Smrkově č.d.25, okr.Sedlec, a matky Magdaleny rozené Chabrové z Makova okr. a kr. Tábor
( Snímek 62 )
25.5.1859 – Antonie Januška , Smrkov č.d.25
Otec – Matěj Januška , zedník a domkář v Smrkově č.d.21 syn Františka Janušky podruha v Mezdříči č.d.25, a maky Magdaleny rozené Andělové v Makově okr. a kr. Tábor
Matka – Veronika Šetelík, dcera Jána Šetelíka podruha v Smrkově č.d.25 , a matky Marie roz. Chabrové z Smrkova okr. Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 63 )
19.10.1859 – Barbora , Smrkov č.d.21 ( nemanželská )
Matka – Kateřina Šetelík, dcera Jána Šetelík, podruha a nádeníka ve Smrkově č.d. 21 a matky Magdaleny ,roz. Chabrové z Makova okr. a kr. Tábor
( Snímek 70 )
27.10.1859 – František Buriánek , Smrkov 5 nebo 3?
Otec – Ján Buriánek zedník a nájemník v Smrkově č.d.5 , syn Matěje Buriánka hajného obecního v Drahnětici , a matky Anny roz. Tuček z Bazejovic , okr. Sedlec a kr. Tábor
Matka – Maria Vostřák, dcera Josefa Vostřáka , domkáře v Smrkově č.d.5 a matky Marie roz. Šmejkalové z Smrkova č.d.5 okr. Sedlec
( Snímek 71 )
30.10.1859 – František Stibor, Smrkov č.d.17 ( prvorozený )
Otec – Josef Stibor tovaryš tesařský a nájemník ve Smrkově č.d.17, syn Jána Stibora tesaře a domkáře na Borotínku č.d.2, a matky Marie roz. Bartoňové z Včelákové Lhoty č.d.3 okr. Sedlec
Matka – Barbora Vostřák, dcera Jána Vostřáka, krejčího a domkáře, teď nájemníka v Smrkově č.d.8, a matky Marie roz. Zemanové z Mlejnečku v Smrkově č.d.10 okr. Sedlec
( Snímek 71 )
10.1.1860 – Maria Zynklik , Smrkov č.d.13
Otec – Václav Zynklík domkař v Smrkově č.d.13, syn Václava Zynklika nádeníka v Smrkově č.d.13, okr soudu Sedlec a matky Kateřiny , roz. Pincové z Třemešného – býv. panst. Jistebnice , okr. soudu a kr Tábor
Matka – Rosalie Míka, dcera Josefa Míky sedláka v Meznym č.d.17. a matky Doroty roz. Doskočil z Mezného, býv. pans. Jistebnice, okr. soudu Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 74 )
22.1.1860 – Maria Bohuslávek , Smrkov č.d.15
Otec – Josef Bohuslávek čeledín ve dvoře v Libenici č.d.1, syn Josefa Bohuslávka podruha v Střezmíři č.d.50 , a matky roz. Vaňátek z Včelákové Lhoty okr.Sedlec
Matka – Marie Vostřák , dcera Václava Vostřáka zedníka a domkáře v Dolním Smrkově č.d.15 a matky Marie roz. Plocové z Dolního Dobřejova okr.Sedlec
( Snímek 74 )
19.2.1860 – Josefa Shanilec , Smrkov č.d.3
Otec – František Shanilec nádeník a podruh Hůrce č.d.17 (?) okr. Sedlec a matky Anny roz. Kostnerové z Hůrky okr. Sedlec
Matka – Maria Fořt, dcera Matěje Fořta nádeníka a podruha v Smrkově č.d.3 a matky Františky roz. Sedlákové z Libenic , okr. Sedlec
( Snímek 75 )
8.6.1860 – Karel Túša , Smrkov č.d.10
Otec – Ján Túša mlynář a ………….. na Mlejnečku v Smrkově č.d.10, syn Františka Tušy, sedláka v Vopořaně č.d.18 okr. Bechyně, a matky Kateřiny roz. Šibalové z Vopořan
Matka – Františka Řešátko, dcera Jána Řešátka mlykaře na mlejně novým v Doubravě č.d.15, a matky Marie roz. Divišovské z Ďivyšova na Příbramsku
( Snímek 80 )
11.6.1860 – Anton Fliegr , Smrkov č.d.15
Otec – Václav Flieger koňský obchodník a nájemník v Smrkově č.d.15, syn Josefa Fliegra drnomistra a nájemníka v Smrkově č.d.19(?) a matky Anny roz. Čelnarové (?) z Hovoršovice okr. Pražského
Matka – Marie Ullmann dcera Bartoloměje Ulmana drnomistra z Vosečan č.d.8 (?) a okr.Selčany a matky Barbory roz. Šiz(?)lové z Podhrazí – okr. Vottic
( Snímek 80 )
24.7.1860 – Anna Hejra , Smrkov č.d.17
Otec – František Hejra domkař v Smrkově č.d.17 , syn Josefa Hejry nájemníka v Smrkově č.d.15, okr.Sedlec a matky Magdaleny rozené Vejborný v Třemešný okr. Tábor
Matka – Rosalie Vostřák , dcera Jána Vostřáka krejčovského mistra v Smrkově č.d.8, a matky Marie rozené Zemanové z Smrkova č.d.10 na mlejnečku okr. Sedlec
( Snímek 82 )
30.9.1860 – Františka Šmejkal, Smrkov č.d.4
Otec – Václav Šmejkal, sedlák v Smrkově č.d.4. syn Jana Šmejkala sedláka v Smrkově č.d.4, a matky Mariany roz. Olšanské z Vrchotic č.d.6 okr. Sedlec a kraje Tábor
Matka – Anna Benák, dcera Jána Benáka sedláka z Vorlova č.d.3 okr. Sedlec a matky Magdaleny rozené Lukšové z Vlásenice , okr. a kr. Tábor
( Snímek 84)
1.10.1860 – František Vostřák , Smrkov č.d.5
Otec – Johann Vostřák tesařský tovaryš a občan v Smrkově č.d.5, syn Josefa Vostřáka domkáře v Smrkově č.d.5 , a matky Magdaleny roz. Šmejkal z Smrkova č.d.5 okr.Sedlec a kr. Tábor
Matka – Alžběta Marek , dcera Jána Marka sedláka v Kamenné Lhotě č.d.2 a matky Kateřiny roz. Adamkové z Milostic (?) č.d.6 okr. Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 84)
13.10.1860 – Terezie Fořt , Smrkov č.d.12
Otec – Ján Fořt nádeník a podruh v Smrkově č.d.12, syn Jána Fořta obecního slouhy v Sudoměřici č.d.13 okr. Mlado-Vožice a matky Marie roz. Mareš z Jedlan okr. a kraje Tábor
Matka – Barbora Tesař, dcera Václ. Tesaře chalupníka v Smrkově č.d.12 a matky Marie roz. Stikové z Borotína č.d.29 okr.Sedlec
( Snímek 85)
27.10.1860 – Marie Erneker , Smrkov č.d.19
Otec – Tomáš Erneker, vojín a – občan z Libenic , pat. Invalida a nájemník z Paratkova č.d.2 , syn Jana Ernekya, drnomistra z Liběnic č.d.9 a matky Evy , rodem Cách z Nové Bystřice
Matka – Teresie Flitr, dcera Josefa Flitry drnomistra a domkáře v Smrkově č.d.19, a matky Anny rozené Celerové z Mladávožice, okr. téhož a kr. Tábor
( Snímek 86)
4.1.1861 – Anna Nowák , Smrkov č.d.16
Otec – Ján Nosák domkař a krejčí v Smrkově č.d.16, syn Jana Nováka sedláka z Křivošína č.d.3 a matky Marie roz. Vachové z Vorlova okr. Sedlec a kr. Tábor
Matka – Maria Misař, dcera Jana Misaře chalupníka z Smrkova č.d.16 okr. Sedlec , a matky Marie rozené Koptišové (?) z Malé Mišky , okr. Milevsko, kr. Sedlec
( Snímek 89)
18.4.1861 – Rosalie Novák , Smrkov č.d.8
Otec – Josef Novák sedlák v Smrkově č.d.8 a syn Jána Nováka sedláka z Křivošína č.d.3 , a matky Barbory rozené Vachové z Vorlova č.d.4 okr.Sedlec a kr. Tábor
Matka – Magdalena Kolman, dcera Matěje Kolmana sedláka z Hurky č.d.4 , a matky Alžběty rozené Pejšové z Pikova č.d.2 okr.Sedlec
( Snímek 89)
20.6.1861 – Aloisie Koreš , Smrkov č.d.14
Otec – Tomaš Koreš nádeník a podruh v Smrkově č.d.14 , syn Jakuba Korše sluhy obecního v Smrkově č.d.2 a matky Anny roz. Zemanové z Smrkově č.d.10, okr. Sedlec
Matka – Kateřina Kroužek, dcera Josefa Kroužka tesaře a podruha v Borotíně č.d.53 , a matky Magdaleny rozené Bican z Nehoněna okr. Sedlec
( Snímek 96)
18.8.1861 – Ludvík , Smrkov č.d.2 ( nemanželský)
Matka – Anna Koreš , dcera Jakuba Koreš, slouhy z Smrkova č.d.2, a matky Anny(?) rozené Zemanové z Smrkova č.d.10 okr. Sedlec
( Snímek 98)
26.9.1861 – Maria Buriánek , Smrkov č.d.3
Otec – Ján Burianek zedník a podruh v Smrkově č.d.3 syn Matěje Burianka nadeníka a podruha v Drahnětici , a matky Anny roz. Tuček z Bazejovic, okr.Sedlec kr. Tábor
Matka – Maria Vostřak , dcera Josefa Vostřáka domkáře v Smrkově č.d.5 a matky Marianny roz. Smejkalové z Smrkova č.d.5, okr. Sedlec
( Snímek 100)
19.10.1861 – Ján Koreš , Smrkov č.d.2
Otec – Ján Koreš, obecní slouha v Smrkově č.d.2 . syn Jakuba Koreše, obecního pastýře ve Smrkově č.d.2 – a matky Anny , rozené Zemanové v Smrkově na Mlejnečku č.10._Kraj Tábor, okres Sedlec
Matka – Josefa , dcera Matěje Koláře , zedníka a domkáře v Smrkově č.d.18 a matky Veroniky, rozené Novákové v Kvaštově č.d.18 _ Táborského kraje a Sedleckého okresu
( Snímek 101)
18.11.1861 – Maria Januška , Smrkov č.d.21
Otec – Matěj Januška , zedník a domkář ve Smrkově č.d.21 _ syn Františka Janušky, podruha v Mezdříči č.21._ a matky Majdaleny , rozené Andělové z Makova – kraje a okresu Tábor
Matka – Veronika, dcera Jána Ssetelíka, podruha v Smrkově č.d.21 a matky Marie , rozené Chabrové ze Smrkova _Táborského kraje a Sedleckého okresu
( Snímek 104)
24.11.1861 – Josef Stibor , Smrkov č.d.17
Otec – Josef Stibor, tovaryš tesařský a nájemník ze Smrkova č.d.17 syn Jána Stibora, tesaře a domkáře na Borotínku č.2 a matky Marie rozené Bartoňové z Včelákové Lhoty.3 , okr, Sedlec
Matka – Barbora , dcera Jána Vostřáka, krejčího a nájemníka v Smrkově, č.d.8 a matky Marie, roz. Zemanové z Mlejnečku v Smrkově.10 – okr. Sedlec
( Snímek 104)
12.12.1861 – František Erneker , Smrkov č.d.19 (nemanželský)
Otec – Václav Sstros , nájemník ve Smrkově č.d.19 syn Václava Sstrosa, pomocníka u drnomistra v Nově Vsi č.d.16 a matky Veroniky roz. Neruda z Vopršalu
Matka – Anna Erneker, dcera Františka Ernekera , drnomistra a podruha v Lubenicích č.9 a matky roz. Zburníkové(?) z Brabeniště
( Snímek 106)
2.1.1862 – Kateřina Soukup , Smrkov č.d.1
Otec – Matěj Soukup , chalupník ze Smrkova č.d.1 , syn Václava Soukupa , výminkáře v Smrkově č.d.1 – býv. panství Jistebnice, kraje Tábor, okr. Sedlec a matky Kateřiny roz. Tloušťové(?) z Lanice okresu Tábor
Matka – Anna, dcera Josefa Kubce , chalupníka na Knížatech u Balkové Lhoty č.d.22- býv. Panství Chorovány , Táborský kraj a okres a matky Majdaleny , roz. Palečkové z Chlumu okr. Sedlec
( Snímek 108)
3.5.1862 – František Hejra , Smrkov č.d.17
Otec – František Hejra , domkář v Smrkově , domkář v Smrkově č.d.17 syn Josefa Hejry , nájemníka v Smrkově.d.15, okresu Sedlec a matky Majdaleny rozené Vejborný z Třemešné , okr. Tábor
Matka – Rosalia , vlastní dcera Jána Vostřáka, krejčovského mistra v Smrkově č.d.8 a matky , roz. Zemanové na mlýnečku v Smrkově č.d.10 , okr. Sedlec
( Snímek 114)
9.5.1862 – Josef Smejkal ,Smrkov č.d.4
Otec – Václav Smejkal , sedlák ve Smrkově č.d.4, syn Jána Smejkala a matky Marie, roz. Volšsanské z Vrchotic č.d.6, okr. Sedlec
Matka – Anna , vlastní dcera Jána Benáka , Sedláka z Vorlova, č.d.3, okres Sedlec a matky Majdaleny, rozené Lukšové z Vlásenice , okr. Tábor
( Snímek 115)
19.8.1862 – Marie Flieger – Smrkov č.d.11
Otec – Ján Flieger, nádeník a podruh v Smrkově č.d.11, syn Josefa Fliegra , drnomistra v Smrkově č.d.19 a matky Anny roz. Celerové z Mladě Vožice, okr. Mladá Vožice
Matka – Marie , vlastní dcera Jána Ssetelíka, nádeníka v Smrkově č.d.21 a matky Majdalény roz. Chabrové z Makova, okr. Tábor
( Snímek 119)
10.9.1862 – Václav Balek – Smrkov č.d.11
Otec – Josef Balek , domkář v Smrkově č.d.11, syn Václava Balka , domkáře v Balkové Lhotě č.d.7 a matky Barbory , roz. Krejčové z Radkova, kr. a okr. Tábor
Matka – Maria, vlastní dcera Josefa Voráčka, sedláka ze Stohlasné Lhoty č.d.4 a matky Anny rozené Slimákové z Čekanic, kr. a okr. Tábor
( Snímek 120)
14.11.1862 – Anna Fořt , Smrkov č.d.12
Otec – Ján Fořt , nádeník a podruh v Smrkově.d.12 , syn Jána Fořta, obecního slouhy v Sudoměřici č.d.13 , okr. Mladá.Vožice a matky Marie , roz.Mareš z Jedlan
Matka – Barbora , vlastní dcera Václava Tesaře, chalupníka v Smrkově č.d.12 a matky Marie, rozené Stikové z Borotína č.d.29 , okres Sedlec
( Snímek 124)
29.3.1875 – Vojtěch Veishaipl , Smrkov 10
Otec – Vojtěch Weishaipl, mistr mlynářský ze Smrkova č.p.10, syn Marie Weishaiplové, dcery Jakuba Weishaipla mlynáře a souseda z Vamberka a manželky jeho Anny, rozené Kané z Vimberka č.d.6
Matka – Marie , vdova po Jánu Zemanovi, mlynáři ze Smrkova č.d10 a dcera Josefa Dohnala, chalupníka z Liběnic č.d.18 a matky Majdaleny, roz.Burdové z Liběnic
( Snímek 4 )
30.4.1875 – Anna Kateřina Flieger, Smrkov 10
Otec – Josef Flieger, koňský handlíř a domkář ze Smrkova č.d.19 a syn Františka Fliegra, koňskýho handlíře a domkáře ze Smrkova č.d.19_ a matky Marie , rozené Holcknecht ze Smilkova
Matka – Marie Petronila, manželská dcera Josefa Jeřábka, koňskýho handlíře a chalupníka z Dolní Lhoty č.d.5_ a matky Terezie, rozené Hanrové z Mladé Vožice č.237
( Snímek 5 )
6.6.1875 – Marie Anna Vostřák , Smrkov č.d.15
Otec – František Vostřák, zedník a domkář ze Smrkova č.d.15, syn Václava Vostřáka, zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.15 a matky roz.Plocové z Dobřejova č.d.6
Matka – Karolina, manželská dcera Josefa Bechyně, chalupníka z Nehonína č.11 a matky Kateřiny, rozené Kadové z Cunkova č.d.9
( Snímek 6 )
25.1.1863 Anna Smejkal , Smrkov č.d.5
Otec – Vincenc Smejkal, domkář a zedník v Smrkově č.d.5, nemanželský syn Barbory Smejkalové, dcery Františka Smejkala, hospodského z Kamenné Lhoty č.d.9 a Barbory , roz. Tesařové z Kamenné Lhoty
Matka – Anna vlastní dcera Josefa Vostřáka , domkáře ze Smrkova č.d.5 a matky Majdaleny, rozené Smejkalové ze Smrkova
( Snímek 127 )
2.2.1863 – Kateřina Boháč , Smrkov č.d.9
Otec – František Boháč , krejčovský mistr a nájemník v Smrkově č.d.3, syn Josefa Boháče zedníka z Plané č.d.43 a matky Majdaleny rozené Lukšové z Planý okr. Tábor
Matka – Marie , vlastní dcera Josefa Tomečka , výminkáře z Borotína č.d.72 a matky Rosalie, rozené Tůmové z Padařova
( Snímek 128 )
11.2.1863 – Anna Novák , Smrkov č.d.16
Otec – Ján Novák , domkář a krejčí v Smrkově č.d.16 syn Jána Nováka sedláka z Křivošína č.d.3 a matky Marie, rozené Vachové z Vorlova okr. Sedlec
Matka – Marie vlastní dcera Jána Misaře , chalupníka ze Smrkova č.d.16 okr. Sedlec a matky Marie rozené Koptišové z Malé Chyšky, okr. Milevsko
( Snímek 129 )
20.3.1863 – Antonia Koreš , Smrkov č.d.14
Otec – Tomáš Koreš , nádeník a podruh v Smrkově č.d.14, syn Jakuba Korše , obecního pastýře v Smrkově č.d.2 a matky Anny rozené Zemanové z Smrkova
Matka – Kateřina , vlastní dcera Josefa Kroužka , tesaře a podruha v Borotíně.d.39 a matky Majdalény rozené Bicanové z Nehoněna, okres Sedlec
( Snímek 131 )
21.3.1863 – Josef Stibor , Smrkov č.d.17
Otec – Josef Stibor , tesařský tovaryš a nájemník ze Smrkova č.d.17 , syn Jána Stibora tesaře a domkáře na Borotínku č.d.2 a matky Marie rozené Bartoňové z Včelákové Lhoty č.d.3
Matka – Barbora , dcera Jána Vostřáka, krejčího a nájemníka v Smrkově č.d.8 a matky Marie Zemanové z Mlejnečka v Smrkově č.d.10
( Snímek 131 )
13.4.1863 – Martin Hejra , Smrkov č.d.14 (nemanželský)
Otec – ?
Matka – Marie Hejra , služebná ve Smrkově č.d.14, dcera po Josefu Hejrovi , podruhu v Smrkově č.d.15 a matky Marie rozené Výborný z Brce, okres Sedlec
( Snímek 132 )
11.7.1863 – František Kadlec , Smrkov č.23
Otec – František Kadlec , tesařský tovaryš ze Smrkova č.d.23, syn Františka Kadlece , tesaře a domkáře za Smrkova č.d.23 a matky Marie, rozené Sládkové z Kamenné Lhoty č.d.18
Matka – Josefa, vlastní dcera Václava Mrzeny, domkáře z Kamenné Lhoty č.17, okresu Sedlec a matky Kateřiny, rozené Tesařové z Vlásenice č.d.19
( Snímek 138 )
7.9.1863 – Alžběta Koreš , Smrkov č.d.2
Otec – Ján Koreš, obecní slouha č.d.2 , syn Jakuba korše , obecního slouhy v Smrkově č.d.2 a matky Anny , rozené Zemanové z Mlejnečku u Smrkova
Matka – Josefa – dcera Matěje Koláře, zedníka a domkáře v Smrkově č.d.18 a matky Veroniky , rozené Novákové v Kraštově č.d.18, okr. Sedlec
( Snímek 141 )
29.10.1863 – Rosalia Burianek , Smrkov č.d.24
Otec – Ján Buriánek , zedník a podruh v Smrkově č.d.24, syn Matěje Buriánka , nádeníka a podruha v Drahnětici a matky Anny , rozené Tuček z Bazedova , okresu Sedlec
Matka – Marie, vlastní dcera Josefa Vostřáka, domkáře v Smrkově č.d.5 a matky Marjanny, rozené Ssmejkalové ze Smrkova č.d.5, okresu Sedlec
( Snímek 143 )
11.3.1864 – Ján Koreš , Smrkov č.d.2 (nemanželský)
Otec – ?
Matka – Josefa Koreš , vlastní dcera Jakuba Koreše, slouhy ze Smrkova č.d.2a matky Anny, rozené Zemanové z Mlejnečka
( Snímek 148 )
31.6.1864 – Františka Januška , Smrkov č.21
Otec – Matěj Januška, zedník a domkář v Smrkově č.21, syn Františka Janušky, podruha v Mezdříči č.21 a matky Majdaleny , rozené Andělové z Makova
Matka – Veronika, vlastní dcera Jána Ssetelíka, podruha v Smrkově č.d.21 a matky Marie, rozené Chabrové za Smrkova
( Snímek 153 )
10.6.1864 – Anna Hejra , Smrkov č.d.17
Otec – František Hejra , domkář v Smrkově , domkář v Smrkově č.d.17 syn Josefa Hejry , nájemníka v Smrkově.d.15, okresu Sedlec a matky Majdaleny rozené Vejborný z Třemešné , okr. Tábor
Matka – Rosalia , vlastní dcera Jána Vostřáka, krejčovského mistra v Smrkově č.d.8 a matky , roz. Zemanové na mlýnečku v Smrkově č.d.10 , okr. Sedlec
( Snímek 154 )
20.6.1864 – Alojs Berka , Smrkov č.9 (nemanželský)
Otec – Matěj Berka , služebný syn Václava Berky, domkáře z Radkova č.d.9 a matky Kateřiny rodem Zděnek z Nových Dvorů č.d.11
Matka – Anna Ssetelíka, služebná ze Smrkova č.d.9 , vlastní dcera Josefa Safiky, zedníka a podruha z Vostrého č.d.9 a matky Anny , rozené Jelinkové ze Dvoříte
( Snímek 154 )
22.6.1864 – Ján Straka , Smrkov č.22
Otec – František Straka , domkář a tesař ze smrkova č.d.22 , syn Jána Straky , podruha z Podola č.d.13 a matky Alžběty , rozené Zdeňkové z Mitrovic
Matka – Marie, vlastní dcera Františka Klaina, domkáře a zedníka ze Smrkova č.d.7 a matky rozené Smejkalové z Kamenné Lhoty
( Snímek 154 )
8.7.1864 – Anna Soukup , Smrkov č.d.1
Otec – Matěj Soukup , chalupník ze Smrkova č.d.1, syn Václava Soukupa , výminkáře ze Smrkova č.d.1 a matky Kateřiny , rozené Tlouštové z Lánice
Matka – Anna, vlastní dcera Josefa Kubce, chalupníka na Knížatech u Balkové Lhoty.d.22 , okresu Tábor a matky majdaleny, rozené Palečkové z Chlumu
( Snímek 155 )
6.8.1864 – Kateřina Koreš , Smrkov č.d.14
Otec – Tomáš Koreš , nádeník a podruh v Smrkově č.d.14, syn Jakuba Korše , obecního pastýře v Smrkově č.d.2 a matky Anny rozené Zemanové z Smrkova
Matka – Kateřina , vlastní dcera Josefa Kroužka , tesaře a podruha v Borotíně.d.39 a matky Majdalény rozené Bicanové z Nehoněna, okres Sedlec ( Snímek 157 )
( Snímek 157 )
12.9.1864 – Josef Smejkal , Smrkov č.4
Otec – Václav Smejkal , sedlák ve Smrkově č.d.4, syn Jána Smejkala a matky Marie, roz. Volšsanské z Vrchotic č.d.6, okr. Sedlec
Matka – Anna , vlastní dcera Jána Benáka , Sedláka z Vorlova, č.d.3, okres Sedlec a matky Majdaleny, rozené Lukšové z Vlásenice , okr. Tábor
( Snímek 158 )
8.9.1864 – Josef Stibor , Smrkov č.17
Otec – Josef Stibor , tesařský tovaryš a nájemník ze Smrkova č.d.17 , syn Jána Stibora tesaře a domkáře na Borotínku č.d.2 a matky Marie rozené Bartoňové z Včelákové Lhoty č.d.3
Matka – Barbora , dcera Jána Vostřáka, krejčího a nájemníka v Smrkově č.d.8 a matky Marie Zemanové z Mlejnečka v Smrkově č.d.10
( Snímek 159 )
21.10.1864 – František Smejkal , Smrkov č.d.5
Otec – Vincenc Smejkal, domkář a zedník v Smrkově č.d.5, nemanželský syn Barbory Smejkalové, dcery Františka Smejkala, hospodského z Kamenné Lhoty č.d.9 a Barbory , roz. Tesařové z Kamenné Lhoty
Matka – Anna vlastní dcera Josefa Vostřáka , domkáře ze Smrkova č.d.5 a matky Majdaleny, rozené Smejkalové ze Smrkova
( Snímek 160 )
28.1.1865 – Marie Bican , Smrkov č.d.20
Otec – Josef Bican , zednický tovaryš ze Smrkova č.d.20, syn Jána Bicana , zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.20 a matky Kateřiny, rozené Velátkové z Vostrého
Matka – Barbora, vlastní dcera Jakuba Ssetelíka , druhdy kočího v Praze a matky Anny, rozené Mikulandové z Borotína č.d.33
( Snímek 168 )
10.3.1865 – Josefa Vostřák , Smrkov č.d.8 (nemanželská)
Otec – ?
Matka – Alžběta Vostřák , pozůstalá vlastní dcera Františka Vostřáka, Sedláka ze Smrkova č.8 a matky Majdaleny rozené Kolman z Hurky
( Snímek 169 )
29.3.1865 – Kateřina Fořt , Smrkov č.12
Otec – Ján Fořt , nádeník a podruh v Smrkově.d.12 , syn Jána Fořta, obecního slouhy v Sudoměřici č.d.13 , okr. Mladá.Vožice a matky Marie , roz.Mareš z Jedlan
Matka – Barbora , vlastní dcera Václava Tesaře, chalupníka v Smrkově č.d.12 a matky Marie, rozené Stikové z Borotína č.d.29 , okres Sedlec
( Snímek 170 )
24.4.1865 – Jiří Zeman , Smrkov č.10 (nemanželský)
Otec – ?
Matka – Marie Zemanová , vlastní dcera Václava Zemana mlynáře v Smrkově č.d.10 a matky Barbory , rozené Lachoutové z Borotína
( Snímek 171 )
15.6.1865 – Johanna Flieger , Smrkov č.d.21
Otec – Ján Flieger, nádeník a podruh v Smrkově č.d.11, syn Josefa Fliegra , drnomistra v Smrkově č.d.19 a matky Anny roz. Celerové z Mladě Vožice, okr. Mladá Vožice
Matka – Marie , vlastní dcera Jána Ssetelíka, nádeníka v Smrkově č.d.21 a matky Majdalény roz. Chabrové z Makova, okr. Tábor
( Snímek 175 )
3.10.1865 – Karolina Pick , Smrkov č.d.6nemanželská
Otec – ?
Matka – Karolina Pick , pražský nalezenec , vychována a za vlastní příjmuta od pěstounů Jána tesaře , podruha v Smrkově č.d.6 a Anny , manželky jeho
( Snímek 127 )
24.11.1865 – Kateřina Kadlec , Smrkov č.23
Otec – František Kadlec , tesařský tovaryš ze Smrkova č.d.23, syn Františka Kadlece , tesaře a domkáře za Smrkova č.d.23 a matky Marie, rozené Sládkové z Kamenné Lhoty č.d.18
Matka – Josefa, vlastní dcera Václava Mrzeny, domkáře z Kamenné Lhoty č.17, okresu Sedlec a matky Kateřiny, rozené Tesařové z Vlásenice č.d.19
( Snímek 182)
28.11.1865 – Kateřina Novák , Smrkov č.16
Otec – Ján Novák , domkář a krejčí v Smrkově č.d.16 syn Jána Nováka sedláka z Křivošína č.d.3 a matky Marie, rozené Vachové z Vorlova okr. Sedlec
Matka – Marie vlastní dcera Jána Misaře , chalupníka ze Smrkova č.d.16 okr. Sedlec a matky Marie rozené Koptišové z Malé Chyšky, okr. Milevsko
( Snímek 182)
3.3.1866 – František Balek , Smrkov č.d.11
Otec – Josef Balek , domkář v Smrkově č.d.11 , syn Václava Balka , domkáře v Balkové Lhotě č.d.7 a matky rozené Krejčové z Radkova
Matka – Marie , vlastní dcera Josefa Voráčka , sedláka ze Stohlasné Lhoty č.d.4 a matky Anny rozené Ssimákové z Čekanic
( Snímek 187 )
25.3.1866 – Ján Kypta , Smrkov č.d.6
Otec – Martin Kypta , gruntovník ze Smrkova č.d.6. syn Josefa Kypty , býv. Svobodníka ze Smrkova č.d.6 a matky rozené Novákové z Černotic č.6
Matka – Kateřina , vlastní dcera Matěje Nováka , chalupníka z Makova č.20 a matky Anny, rozené Andělové z Makova
( Snímek 188 )
16.4.1866 – Ján Hejra , Smrkov č.d.17
Otec – František Hejra , domkář v Smrkově , domkář v Smrkově č.d.17 syn Josefa Hejry , nájemníka v Smrkově.d.15, okresu Sedlec a matky Majdaleny rozené Vejborný z Třemešné , okr. Tábor
Matka – Josefa , vlastní dcera Jána Havelky , chalupníka z Podola č.d.10 a matky Kateřiny, rozené Dolejšové ze Stupnic
( Snímek 191 )
28.8.1866 – František Koreš , Smrkov č.d.2
Otec – Ján Koreš, obecní slouha č.d.2 , syn Jakuba korše , obecního slouhy v Smrkově č.d.2 a matky Anny , rozené Zemanové z Mlejnečku u Smrkova
Matka – Josefa ,dcera Matěje Koláře, zedníka a domkáře v Smrkově č.d.18 a matky Veroniky , rozené Novákové v Kraštově č.d.18, okr. Sedlec
( Snímek 194 )
9.11.1866 – František Straka , Smrkov č.d.22
Otec – František Straka , domkář a tesař ze smrkova č.d.22 , syn Jána Straky , podruha z Podola č.d.13 a matky Alžběty , rozené Zdeňkové z Mitrovic
Matka – Marie, vlastní dcera Františka Klaina, domkáře a zedníka ze Smrkova č.d.7 a matky rozené Smejkalové z Kamenné Lhoty
( Snímek 198 )
11.12.1866 – Františka Fořt , Smrkov č.12
Otec – Ján Fořt , nádeník a podruh v Smrkově.d.12 , syn Jána Fořta, obecního slouhy v Sudoměřici č.d.13 , okr. Mladá.Vožice a matky Marie , roz.Mareš z Jedlan
Matka – Barbora , vlastní dcera Václava Tesaře, chalupníka v Smrkově č.d.12 a matky Marie, rozené Stikové z Borotína č.d.29 , okres Sedlec (Snímek 199)
( Snímek 199 )
2.1.1867 – Ján Ssmejkal , Smrkov č.d.5
Otec – Vincenc Smejkal, domkář a zedník v Smrkově č.d.5, nemanželský syn Barbory Smejkalové, dcery Františka Smejkala, hospodského z Kamenné Lhoty č.d.9 a Barbory , roz. Tesařové z Kamenné Lhoty
Matka – Anna vlastní dcera Josefa Vostřáka , domkáře ze Smrkova č.d.5 a matky Majdaleny, rozené Smejkalové ze Smrkova
(Snímek 201)
15.1.1867 – Matěj Ssetelíka , Smrkov č.23 (nemanželský)
Otec- ?
Matka– Kateřina, vlastní dcera Jána Ssetelíka, nádeníka ve Smrkově č.d.21 a matky Marie , rozené Chabrové z Makova
(Snímek 201)
1.2.1867 – František Soukup , Smrkov č.d.1
Otec– Matěj Soukup , chalupník ze Smrkova č.d.1, syn Václava Soukupa , výminkáře ze Smrkova č.d.1 a matky Kateřiny , rozené Tlouštové z Lánice
Matka– Anna, vlastní dcera Josefa Kubce, chalupníka na Knížatech u Balkové Lhoty.d.22 , okresu Tábor a matky majdaleny, rozené Palečkové z Chlumu
(Snímek 203)
22.3.1867 – Marie Januška , Smrkov č.d.21
Otec– Matěj Januška, zedník a domkář v Smrkově č.21, syn Františka Janušky, podruha v Mezdříči č.21 a matky Majdaleny , rozené Andělové z Makova
Matka– Veronika, vlastní dcera Jána Ssetelíka, podruha v Smrkově č.d.21 a matky Marie, rozené Chabrové za Smrkova
(Snímek 205)
15.4.1867 – Ján Plachý , Smrkov č.d.15
Otec – Václav Plachý, nádeník ze Smrkova č.d.15 , syn Pavla Plachýho , sedláka z Dražic č.d.56 a matka z Dražic č.d.56 a matky Anny , rozené Ssvábové z Třemenného
Matka– Anna, vlastní dcera Václava Vostřáka , domkáře a zedníka v Smrkově č.d.15 a matky Marie Plocové z Dobřejova
(Snímek 207 )
10.5.1867 – Ján Kypta , Smrkov č.d.6
Otec– Martin Kypta , gruntovník ze Smrkova č.d.6. syn Josefa Kypty , býv. Svobodníka ze Smrkova č.d.6 a matky rozené Novákové z Černotic č.6
Matka– Kateřina , vlastní dcera Matěje Nováka , chalupníka z Makova č.20 a matky Anny, rozené Andělové z Makova
( Snímek 207)
12.7.1867 – Josef Bican , Smrkov č.d.20
Otec– Josef Bican , zednický tovaryš ze Smrkova č.d.20, syn Jána Bicana , zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.20 a matky Kateřiny, rozené Velátové z Vostrého
MatkaMatka – Barbora, vlastní dcera Jakuba Ssetelíka , druhdy kočího v Praze a matky Anny, rozené Mikulandové z Borotína č.d.33
(Snímek 210)
10.9.1867 – Marie Stibor , Smrkov č.24
Otec– Josef Stibor , tesařský tovaryš a nájemník ze Smrkova č.d.17 , syn Jána Stibora tesaře a domkáře na Borotínku č.d.2 a matky Marie rozené Bartoňové z Včelákové Lhoty č.d.3
Matka– Barbora , dcera Jána Vostřáka, krejčího a nájemníka v Smrkově č.d.8 a matky Marie Zemanové z Mlejnečka v Smrkově č.d.10
(Snímek 212)
15.9.1867 – Václav Zeman , Smrkov č.d.10
Otec– Ján Zeman , mlynář ze Smrkova č.d.10 , syn Václava Zemana , mlynáře ze Smrkova č.d.10a matky Barbory , rozené Lachoutové z Borotína č.d.54
Matka– Marie , vlastní dcera Josefa Dohnala , chalupníka z Liběnic č.18 a matky Majdaleny , rozené Budové z Liběnic
(Snímek 212)
29.11.1867 – Anna Buriánek , Smrkov č.24
Otec– Ján Buriánek , zedník a podruh v Smrkově č.d.24, syn Matěje Buriánka , nádeníka a podruha v Drahnětici a matky Anny , rozené Tuček z Bazedova , okresu Sedlec
Matka– Marie, vlastní dcera Josefa Vostřáka, domkáře v Smrkově č.d.5 a matky Marjanny, rozené Ssmejkalové ze Smrkova č.d.5, okresu Sedlec
(Snímek 214 )
14.1.1868 – Anastasie Flieger , Smrkov č.21
Otec - Ján Flieger, nádeník a podruh v Smrkově č.d.11, syn Josefa Fliegra , drnomistra v Smrkově č.d.19 a matky Anny roz. Celerové z Mladě Vožice, okr. Mladá Vožice
Matka – Marie , vlastní dcera Jána Ssetelíka, nádeníka v Smrkově č.d.21 a matky Majdalény roz. Chabrové z Makova, okr. Tábor
(Snímek 218)
26.1.1868 – Josef Hejra , Smrkov č.17
Otec – František Hejra , domkář v Smrkově , domkář v Smrkově č.d.17 syn Josefa Hejry , nájemníka v Smrkově.d.15, okresu Sedlec a matky Majdaleny rozené Vejborný z Třemešné , okr. Tábor– František Hejra , domkář v Smrkově , domkář v Smrkově č.d.17 syn Josefa Hejry , nájemníka v Smrkově.d.15, okresu Sedlec a matky Majdaleny rozené Vejborný z Třemešné , okr. Tábor
Matka – Josefa , vlastní dcera Jána Havelky , chalupníka z Podola č.d.10 a matky Kateřiny, rozené Dolejšové ze Stupnic
(Snímek 218)
6.2.1868 – František Fořt , Smrkov č.d.3
Otec – František Fořt , zedník a nájemník v Smrkově č.d.3, syn Matěje Fořta, šafáře v Celkovicích a matky Františky , rozené Sedlákové z Liběnic
Matka – Antonia , pozůstalá vlastní dcera Františka Lisa, zedníka a domkáře z Borotína č.d.31 a matky Marie , rozené Sekyrkové z Borotína
(Snímek 219)
18.2.1868 – Josef Kadlec , Smrkov č.22
Otec – František Kadlec , tesařský tovaryš ze Smrkova č.d.23, syn Františka Kadlece , tesaře a domkáře za Smrkova č.d.23 a matky Marie, rozené Sládkové z Kamenné Lhoty č.d.18
Matka – Josefa, vlastní dcera Václava Mrzeny, domkáře z Kamenné Lhoty č.17, okresu Sedlec a matky Kateřiny, rozené Tesařové z Vlásenice č.d.19
(Snímek 220)
24.3.1868 – Františka Smejkal , Smrkov č.d.4
Otec – Václav Smejkal , sedlák ve Smrkově č.d.4, syn Jána Smejkala a matky Marie, roz. Volšsanské z Vrchotic č.d.6, okr. Sedlec
Matka – Anna , vlastní dcera Jána Benáka , Sedláka z Vorlova, č.d.3, okres Sedlec a matky Majdaleny, rozené Lukšové z Vlásenice , okr. Tábor
(Snímek 222)
4.4.1868 – Marie Kypta , Smrkov č.d.6
Otec – Martin Kypta , gruntovník ze Smrkova č.d.6. syn Josefa Kypty , býv. Svobodníka ze Smrkova č.d.6 a matky rozené Novákové z Černotic č.6
Matka – Kateřina , vlastní dcera Matěje Nováka , chalupníka z Makova č.20 a matky Anny, rozené Andělové z Makova
(Snímek 222)
3.6.1868 – Marie Straka , Smrkov č.22
Otec – František Straka , domkář a tesař ze smrkova č.d.22 , syn Jána Straky , podruha z Podola č.d.13 a matky Alžběty , rozené Zdeňkové z Mitrovic
Matka – Marie, vlastní dcera Františka Klaina, domkáře a zedníka ze Smrkova č.d.7 a matky rozené Smejkalové z Kamenné Lhoty
(Snímek 225)
24.6.1868 – Anna Fořt , Smrkov č.d.11
Otec – Josef Fořt , nádeník ze Smrkova č.d.11 , syn Matěje Fořta, šafáře a poslez nájemníka v Smrkově č.d.3 a matky Františky , rozené Sedlákové z Liběnic č.3
Matka– Terezie , nemanželská dcera Alžběty Bendové , dcery to Jakuba Bendy , nájemníka z Vrchotic č.3 a matky Rosalie
(Snímek 227)
16.7.1868 – Alžběta Marie Vostřák (prvorozená)
Otec – František Vostřák, gruntovník ze Smrkova č.d.8 , syn Františka Vostřáka , gruntovníka za Smrkova č.d.8 a matky Majdaleny, rozené Kolmanové z Hůrky
Matka – Alžběta, vlastní dcera Jakuba Ssichy , gruntovníka z Mezného č.d.18 a majitele dvora v Smrkově č.d.9 a matky Barbory, rozené Petráňové z Mezného č.d.18
(Snímek 228)
31.7.1868 – Alžběta Novák , Smrkov č.d.16
Otec – Ján Novák , domkář a krejčí v Smrkově č.d.16 syn Jána Nováka sedláka z Křivošína č.d.3 a matky Marie, rozené Vachové z Vorlova okr. Sedlec
Matka – Marie vlastní dcera Jána Misaře , chalupníka ze Smrkova č.d.16 okr. Sedlec a matky Marie rozené Koptišové z Malé Chyšky, okr. Milevsko
(Snímek 229)
1.9.1868 – Marie Hejra , Smrkov č.14(nemanželská)
Otec - ?
Matka– Marie Hejra , podruhyně v Smrkově č.d.14 , dcera Josefa Hejry, podruha ze Smrkova č.d.15 a matky Marie , rozené Výborny z Brtce
(Snímek 231)
11.11.1868 – Barbora Bohuslávek , Smrkov č.11
Otec – Josef Bohuslávek čeledín ve dvoře v Libenici č.d.1, syn Josefa Bohuslávka podruha v Střezmíři č.d.50 , a matky roz. Vaňátek z Včelákové Lhoty okr.Sedlec
Matka – Marie Vostřák , dcera Václava Vostřáka zedníka a domkáře v Dolním Smrkově č.d.15 a matky Marie roz. Plocové z Dolního Dobřejova okr.Sedlec
(Snímek 234)
12.1.1869 – Vincenc Smejkal , Smrkov č.d.5
Otec – Vincenc Smejkal, domkář a zedník v Smrkově č.d.5, nemanželský syn Barbory Smejkalové, dcery Františka Smejkala, hospodského z Kamenné Lhoty č.d.9 a Barbory , roz. Tesařové z Kamenné Lhoty
Matka – Anna vlastní dcera Josefa Vostřáka , domkáře ze Smrkova č.d.5 a matky Majdaleny, rozené Smejkalové ze Smrkova
(Snímek 236)
19.2.1869 – Josef Chabr , Smrkov č.d.19 (nemanželský)
Otec Otec – František Chabr, čeledín z Mezného č.27, syn Jána Chabra , pastýře z Mezného č.d.7 a matky Alžběty , rozené Bobkové z Mezného č.d.3
Matka – Marie Nietsch , pražský nalezenec a schovanka Františka Fliegra , drnomistra ze Smrkova č.d.19 a matky pěstounky Marie , rozené Holcknecht ze Smilkova ( dle křestního listu jest matka tohoto dítěte Marie Nietsch , nemanželská dcera Marie Nietschové – víc není známo )
(Snímek 236)
26.4.1869 – Josef Soukup , Smrkov č.d.1
Otec – Matěj Soukup , chalupník ze Smrkova č.d.1, syn Václava Soukupa , výminkáře ze Smrkova č.d.1 a matky Kateřiny , rozené Tlouštové z Lánice
Matka – Anna, vlastní dcera Josefa Kubce, chalupníka na Knížatech u Balkové Lhoty.d.22 , okresu Tábor a matky Majdaleny, rozené Palečkové z Chlumu
(Snímek 242)
20.6.1869 – Aloisia Sstěpánek , Smrkov č.d.7
Otec – Josef Sstěpánek , bednář a nájemník v Smrkově č.d.7 , syn Františka Štěpánka , bednáře a nájemníka z Pikova č.d.3 a matky Kateřiny , rozené Soukupové z Jistebnice
Matka – Kateřina , vlastní dcera Matěje Vostřáka , chalupníka ze Smrkova č.d.7 a matky Kateřiny , rozené Trskové z Vorlova
(Snímek 243)
18.9.1869 – Marie Vostřák , Smrkov č.d.7
Otec – Václav Vostřák , chalupník ze Smrkova č.d.7, syn Josefa Vostřáka , chalupníka ze Smrkova č.d.7, a matky Kateřiny , rozené Smejkalové z Kamenné Lhoty
Matka – Josefa , vlastní dcera Josefa Nováka , gruntovníka ze Smrkova č.d.8 a matky Majdaleny, rozené Kolmanové z Hůrky č.4
(Snímek 246)
1.11.1869 – Alžběta Fořt , Smrkov č.d.3
Otec – František Fořt , zedník a nájemník v Smrkově č.d.3, syn Matěje Fořta, šafáře v Celkovicích a matky Františky , rozené Sedlákové z Liběnic
Matka – Antonia , pozůstalá vlastní dcera Františka Lisa, zedníka a domkáře z Borotína č.d.31 a matky Marie , rozené Sekyrkové z Borotína
(Snímek 247)
26.11.1869 – František Tesař , Smrkov č.d.6
Otec – Ján Tesař , nádeník ze Smrkova č.d.6 , syn Jakuba Tesaře , nádeníka ze Smrkova a matky Kateřiny, rozené Votavové z Kaliště
Matka – Majdalena , vlastní dcera Jána Cárky , podruha z Kamenné Lhoty č.d. a matky Majdaleny , rozené Misařové z Kamenné Lhoty č.d.7
(Snímek 249)
16.12.1869 – Anastázie Fořt , Smrkov č.6
Otec – Ján Fořt , nádeník a podruh v Smrkově.d.12 , syn Jána Fořta, obecního slouhy v Sudoměřici č.d.13 , okr. Mladá.Vožice a matky Marie , roz.Mareš z Jedlan
Matka – Barbora , vlastní dcera Václava Tesaře, chalupníka v Smrkově č.d.12 a matky Marie, rozené Stikové z Borotína č.d.29 , okres Sedlec
(Snímek 250)
20.1.1870 – František Januška , Smrkov č.21
Otec – Matěj Januška, zedník a domkář v Smrkově č.21, syn Františka Janušky, podruha v Mezdříči č.21 a matky Majdaleny , rozené Andělové z Makova
Matka – Veronika, vlastní dcera Jána Ssetelíka, podruha v Smrkově č.d.21 a matky Marie, rozené Chabrové za Smrkova
(Snímek 251)
13.1.1870 - Anna Bartoň , Smrkov č.d.12
Otec – František Bartoň , mistr kolářský a domkář ze Smrkova č.12 , syn Františka Bartoně , koláře z Jistebnice č.d.97 a matky Anny , rozené Kříž z Kosové Hory
Matka – Eleonora , vlastní dcera Václava Volka , zedníka z Jistebnice č.d.135 a matky Kateřiny roz.Čížkové ze Zarybičné Lhoty
(Snímek 251)
12.3.1870 – Marie Zeman , Smrkov č.d.10
Otec – Ján Zeman , mlynář ze Smrkova č.d.10 , syn Václava Zemana , mlynáře ze Smrkova č.d.10a matky Barbory , rozené Lachoutové z Borotína č.d.54
Matka – Marie , vlastní dcera Josefa Dohnala , chalupníka z Liběnic č.18 a matky Majdaleny , rozené Budové z Liběnic
(Snímek 252)
27.3.1870 – Josefa Kadlec , Smrkov , č.d.23
Otec – František Kadlec , tesařský tovaryš ze Smrkova č.d.23, syn Františka Kadlece , tesaře a domkáře za Smrkova č.d.23 a matky Marie, rozené Sládkové z Kamenné Lhoty č.d.18
Matka – Josefa, vlastní dcera Václava Mrzeny, domkáře z Kamenné Lhoty č.17, okresu Sedlec a matky Kateřiny, rozené Tesařové z Vlásenice č.d.19
(Snímek 253)
2.2.1870 – Josef Buriánek , Smrkov č.d.24
Otec – Ján Buriánek , zedník a podruh v Smrkově č.d.24, syn Matěje Buriánka , nádeníka a podruha v Drahnětici a matky Anny , rozené Tuček z Bazedova , okresu Sedlec
Matka – Marie, vlastní dcera Josefa Vostřáka, domkáře v Smrkově č.d.5 a matky Marjanny, rozené Ssmejkalové ze Smrkova č.d.5, okresu Sedlec
(Snímek 253)
18.4.1870 – František Bican , Smrkov č.d.20
Otec – Josef Bican , zednický tovaryš ze Smrkova č.d.20, syn Jána Bicana , zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.20 a matky Kateřiny, rozené Velátové z Vostrého
Matka – Barbora, vlastní dcera Jakuba Ssetelíka , druhdy kočího v Praze a matky Anny, rozené Mikulandové z Borotína č.d.33
(Snímek 254)
27.7.1870 – Josef Stibor , Smrkov č.d.13
Otec – Josef Stibor , tesařský tovaryš a nájemník ze Smrkova č.d.17 , syn Jána Stibora tesaře a domkáře na Borotínku č.d.2 a matky Marie rozené Bartoňové z Včelákové Lhoty č.d.3
Matka – Barbora , dcera Jána Vostřáka, krejčího a nájemníka v Smrkově č.d.8 a matky Marie Zemanové z Mlejnečka v Smrkově č.d.10
(Snímek 258)
24.9.1870 – N. Flieger , Smrkov č.d.21
Otec - Ján Flieger, nádeník a podruh v Smrkově č.d.11, syn Josefa Fliegra , drnomistra v Smrkově č.d.19 a matky Anny roz. Celerové z Mladě Vožice, okr. Mladá Vožice
Matka – Marie , vlastní dcera Jána Ssetelíka, nádeníka v Smrkově č.d.21 a matky Majdalény roz. Chabrové z Makova, okr. Tábor
(Snímek 261)
6.11.1870 – František Vostřák , Smrkov č.d.15
Otec - František Vostřák, zedník a domkář ze Smrkova č.d.15, syn Václava Vostřáka, zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.15 a matky roz.Plocové z Dobřejova č.d.6
Matka – Karolina, manželská dcera Josefa Bechyně, chalupníka z Nehonína č.11 _ a matky Kateřiny, rozené Kadové z Cunkova č.d.9
(Snímek 263)
15.11.1870 – N. Smejkal , Smrkov č.d.5
Otec – Vincenc:Čeněk: Ssmejkal, domkář a zedník v Smrkově č.d.5, nemanželský syn Barbory Smejkalové, dcery Františka Smejkala, hospodského z Kamenné Lhoty č.d.9 a Barbory , roz. Tesařové z Kamenné Lhoty
Matka – Anna vlastní dcera Josefa Vostřáka , domkáře ze Smrkova č.d.5 a matky Majdaleny, rozené Smejkalové ze Smrkova
(Snímek 263)
7.12.1870 – Ján Tomeček , Smrkov č.14
Otec – Ján Tomeček, zedník a domkář ze Smrkova č.d.14 , syn Jána Tomečka, domkáře ze Smrkova č.d.14 a matky Veroniky, rozené Podzimkové ze Stružince
Matka – Kateřina, vlastní dcera Františka Marka , chalupníka z Padařova č.5 a matky Majdaleny rozené Shanilec z Drahnětici.
(Snímek 264)
7.1.1871 – Josef Straka , Smrkov č.d.22
Otec – František Straka , domkář a tesař ze smrkova č.d.22 , syn Jána Straky , podruha z Podola č.d.13 a matky Alžběty , rozené Zdeňkové z Mitrovic
Matka – Marie, vlastní dcera Františka Klaina, domkáře a zedníka ze Smrkova č.d.7 a matky rozené Smejkalové z Kamenné Lhoty
(Snímek 265)
21.3.1871 – Josef Vostřák , Smrkov č.d.7
Otec – Václav Vostřák , chalupník ze Smrkova č.d.7, syn Josefa Vostřáka , chalupníka ze Smrkova č.d.7 a matky Kateřiny , rozené Ssmejkalové z Kamenné Lhoty
Matka – Josefa , vlastní dcera Josefa Nováka gruntovníka ze Smrkova č.d.8 a matky Majdaleny, rozené Kolmanové z Hůrky
(Snímek 269)
11.5.1871 – František Vostřák , Smrkov č.d.8
Otec – František Vostřák , gruntovník ze Smrkova č.d.8 , syn Františka Vostřáka , gruntovníka ze Smrkova č.8 a matky Majdaleny, rozené Kolmanové z Hůrky
Matka – Alžběta , vlastní dcera Jakuba Ssity, gruntovníka z Mezného č.d.18 a majitele dvora v Smrkově č.d.9 a matky Barbory, rozené Petráňové z Mezného č.d.18
(Snímek 271)
3.8.1871 – Anna Hejra , Smrkov č.d.17
Otec – František Hejra , domkář v Smrkově , domkář v Smrkově č.d.17 syn Josefa Hejry , nájemníka v Smrkově.d.15, okresu Sedlec a matky Majdaleny rozené Vejborný z Třemešné , okr. Tábor
Matka – Josefa , vlastní dcera Jána Havelky , chalupníka z Podola č.d.10 a matky Kateřiny, rozené Dolejšové ze Stupnic
(Snímek 275)
10.8.1871 – Františka Novák , Smrkov č.d.16
Otec – Ján Novák , domkář a krejčí v Smrkově č.d.16 syn Jána Nováka sedláka z Křivošína č.d.3 a matky Marie, rozené Vachové z Vorlova okr. Sedlec
Matka – Marie vlastní dcera Jána Misaře , chalupníka ze Smrkova č.d.16 okr. Sedlec a matky Marie rozené Koptišové z Malé Chyšky, okr. Milevsko
(Snímek 275)
30.8.1871 – Františka Koreš , Smrkov č.d.2
Otec – Ján Koreš, obecní slouha č.d.2 , syn Jakuba korše , obecního slouhy v Smrkově č.d.2 a matky Anny , rozené Zemanové z Mlejnečku u Smrkova
Matka – Josefa,dcera Matěje Koláře, zedníka a domkáře v Smrkově č.d.18 a matky Veroniky , rozené Novákové v Kraštově č.d.18, okr. Sedlec
(Snímek 276)
23.11.1871 – František Veishaipl , Smrkov č.d.10
Otec – Vojtěch Veishaipl, mistr mlynářský ze Smrkova č.10, syn Marie Veishaiplové , dcery to Jakuba Veishaipla , mlynáře a souseda z Vamberka , a manželky jeho Anny , rozené kané z Vamberka č.d.6
Matka - Marie , vdova po Jánu Zemanovi, mlynáři ze Smrkova č.d.10 a dcera Josefa Dohnala , chalupníka z Liběnic č.d.18 a matky Majdaleny , rozené Budové z Liběnic
(Snímek 279)
2.1.1872 – Maria Antonia Fořt , Smrkov č.3
Otec – František Fořt , zedník a nájemník v Smrkově č.d.3, syn Matěje Fořta, šafáře v Celkovicích a matky Františky , rozené Sedlákové z Liběnic
Matka – Antonia , pozůstalá vlastní dcera Františka Lisa, zedníka a domkáře z Borotína č.d.31 a matky Marie , rozené Sekyrkové z Borotína
(Snímek 281)
5.1.1872 – František Kadlec , Smrkov č.d.23
Otec – František Kadlec , tesařský tovaryš ze Smrkova č.d.23, syn Františka Kadlece , tesaře a domkáře za Smrkova č.d.23 a matky Marie, rozené Sládkové z Kamenné Lhoty č.d.18
Matka – Josefa, vlastní dcera Václava Mrzeny, domkáře z Kamenné Lhoty č.17, okresu Sedlec a matky Kateřiny, rozené Tesařové z Vlásenice č.d.19
(Snímek 281)
21.2.1872.- Matěj Ssmejkal , Smrkov č.d.5
Otec – Vincenc Smejkal, domkář a zedník v Smrkově č.d.5, nemanželský syn Barbory Smejkalové, dcery Františka Smejkala, hospodského z Kamenné Lhoty č.d.9 a Barbory , roz. Tesařové z Kamenné Lhoty
Matka – Anna vlastní dcera Josefa Vostřáka , domkáře ze Smrkova č.d.5 a matky Majdaleny, rozené Smejkalové ze Smrkova
(Snímek 284)
12.6.1872 – Anna Soukup , Smrkov č.1
Otec – Matěj Soukup , chalupník ze Smrkova č.d.1, syn Václava Soukupa , výminkáře ze Smrkova č.d.1 a matky Kateřiny , rozené Tlouštové z Lánice
Matka – Anna, vlastní dcera Josefa Kubce, chalupníka na Knížatech u Balkové Lhoty.d.22 , okresu Tábor a matky Majdaleny, rozené Palečkové z Chlumu
(Snímek 289)
23.7.1872 – Josef Bartoň , Smrkov č.d.12
Otec – František Bartoň , mistr kolářský a domkář ze Smrkova č.12 , syn Františka Bartoně , koláře z Jistebnice č.d.97 a matky Anny , rozené Kříž z Kosové Hory
Matka – Eleonora , vlastní dcera Václava Volka , zedníka z Jistebnice č.d.135 a matky Kateřiny roz.Čížkové ze Zarybičné Lhoty
(Snímek 251)
9.9.1872 – Josef Beringer , Borotína č.d.39 (prvorozený)
Otec – Josef Beringer , mistr sklenářský a domkář v Borotína č.d.39 , syn Josefa Beringga , mistra sklenářského a domkáře z Borotína č.d.39 a matky Anny , rozené Chabrové z Borotína
Matka – Anna, vlastní dcera Václava Smejkala , gruntovníka ze Smrkova č.d.4 a matky Anny , rozené Benákové z Vorlova
( Snímek 293)
28.9.1872 – Václav Buriánek , Smrkov č.d.24
Otec – Ján Buriánek , zedník a podruh v Smrkově č.d.24, syn Matěje Buriánka , nádeníka a podruha v Drahnětici a matky Anny , rozené Tuček z Bazedova , okresu Sedlec
Matka – Marie, vlastní dcera Josefa Vostřáka, domkáře v Smrkově č.d.5 a matky Marjanny, rozené Ssmejkalové ze Smrkova č.d.5, okresu Sedlec
( Snímek 293)
20.11.1872 – Alžběta Vostřák , Smrkov č.d.7
Otec – Václav Vostřák , chalupník ze Smrkova č.d.7, syn Josefa Vostřáka , chalupníka ze Smrkova č.d.7 a matky Kateřiny , rozené Ssmejkalové z Kamenné Lhoty
Matka – Josefa , vlastní dcera Josefa Nováka gruntovníka ze Smrkova č.d.8 a matky Majdaleny, rozené Kolmanové z Hůrky
(Snímek 296)
30.11.1872 – Majdalena Chabr , Smrkov č.22
Otec – František Chabr, čeledín z Mezného č.27, syn Jána Chabra , pastýře z Mezného č.d.7 a matky Alžběty , rozené Bobkové z Mezného č.d.3
Matka – Marie Nietsch , pražský nalezenec a schovanka Františka Fliegra , drnomistra ze Smrkova č.d.19 a matky pěstounky Marie , rozené Holcknecht ze Smilkova ( dle křestního listu jest matka tohoto dítěte Marie Nietsch , nemanželská dcera Marie Nietschové – víc není známo )
( Snímek 296)
12.12.1872 – Josef Flieger , Smrkov č.d.19
Otec – Josef Flieger, koňský handlíř a domkář ze Smrkova č.d.19 a syn Františka Fliegra, koňskýho handlíře a domkáře ze Smrkova č.d.19_ a matky Marie , rozené Holcknecht ze Smilkova
Matka – Marie Petronila, manželská dcera Josefa Jeřábka, koňskýho handlíře a chalupníka z Dolní Lhoty č.d.5_ a matky Terezie, rozené Hanrové z Mladé Vožice č.237
(Snímek 297)
6.3.1873 – František Novák , Smrkov č.d.16
Otec – Ján Novák , domkář a krejčí v Smrkově č.d.16 syn Jána Nováka sedláka z Křivošína č.d.3 a matky Marie, rozené Vachové z Vorlova okr. Sedlec
Matka – Marie vlastní dcera Jána Misaře , chalupníka ze Smrkova č.d.16 okr. Sedlec a matky Marie rozené Koptišové z Malé Chyšky, okr. Milevsko
(Snímek 300)
27.3.1873 – Marie Tomeček , Smrkov č.d.14
Otec – Ján Tomeček, zedník a domkář ze Smrkova č.d.14 , syn Jána Tomečka, domkáře ze Smrkova č.d.14 a matky Veroniky, rozené Podzimkové ze Stružince
Matka – Kateřina, vlastní dcera Františka Marka , chalupníka z Padařova č.5 a matky Majdaleny rozené Shanilec z Drahnětici.
(Snímek 301)
5.6.1873 – Ján Vostřák , Smrkov č.15
Otec - František Vostřák, zedník a domkář ze Smrkova č.d.15, syn Václava Vostřáka, zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.15 a matky roz.Plocové z Dobřejova č.d.6
Matka – Karolina, manželská dcera Josefa Bechyně, chalupníka z Nehonína č.11 _ a matky Kateřiny, rozené Kadové z Cunkova č.d.9
(Snímek 305)
12.7.1873 – František Ssmejkal , Smrkov č.d.18
Otec – František Ssmejkal, záložník od c.k.75(?). pěšího pluku a domkář ze Smrkova.d.18, syn Václava Ssmejkala , gruntovníka ze Smrkova č.d.4 a matky Kateřiny rozené Frachtové z Divišovi
Matka – Marie , nemanželská dcera Barbory Jandačky, dcery to Jána Jandačky, policajta ze Řevnic , hejtm. Smíchov a schovanka Josefa Koláře , domkáře ze Smrkova č.d.18
(Snímek 308)
14.8.1873 – Ludvík Veishaipl , Smrkov č.d.10
Otec – Vojtěch Veishaipl, mistr mlynářský ze Smrkova č.10, syn Marie Veishaiplové , dcery to Jakuba Veishaipla , mlynáře a souseda z Vamberka , a manželky jeho Anny , rozené kané z Vamberka č.d.6
Matka - Marie , vdova po Jánu Zemanovi, mlynáři ze Smrkova č.d.10 a dcera Josefa Dohnala , chalupníka z Liběnic č.d.18 a matky Majdaleny , rozené Budové z Liběnic
(Snímek 310)
9.10.1873 – Josef Koreš , Smrkov č.d.2
Otec – Ján Koreš, obecní slouha č.d.2 , syn Jakuba Korše , obecního slouhy v Smrkově č.d.2 a matky Anny , rozené Zemanové z Mlejnečku u Smrkova
Matka – Josefa ,dcera Matěje Koláře, zedníka a domkáře v Smrkově č.d.18 a matky Veroniky, rozené Novákové v Kraštově č.d.18, okr. Sedlec
(Snímek 313)
11.10.1873 – Václav Ján Bican , Smrkov č.d.21
Otec – Josef Bican , zednický tovaryš ze Smrkova č.d.20, syn Jána Bicana , zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.20 a matky Kateřiny, rozené Velátové z Vostrého
Matka – Barbora, vlastní dcera Jakuba Ssetelíka , druhdy kočího v Praze a matky Anny, rozené Mikulandové z Borotína č.d.33
(Snímek 313)
27.10.1873 – Alžběta Vostřák , Smrkov č.d.7
Otec – Václav Vostřák , chalupník ze Smrkova č.d.7, syn Josefa Vostřáka , chalupníka ze Smrkova č.d.7 a matky Kateřiny , rozené Ssmejkalové z Kamenné Lhoty
Matka – Josefa , vlastní dcera Josefa Nováka gruntovníka ze Smrkova č.d.8 a matky Majdaleny, rozené Kolmanové z Hůrky
(Snímek 314)
31.10.1873 – Karel Josef Fořt , Smrkov č.d.6
Otec – František Fořt , zedník a nájemník v Smrkově č.d.3, syn Matěje Fořta, šafáře v Čelkovicích a matky Františky , rozené Sedlákové z Liběnic
Matka – Antonia , pozůstalá vlastní dcera Františka Lisa, zedníka a domkáře z Borotína č.d.31 a matky Marie , rozené Sekyrkové z Borotína
(Snímek315)
2.3.1874 – Alojs Smejkal , Smrkov č.d.5
Otec – Vincenc Smejkal, domkář a zedník v Smrkově č.d.5, nemanželský syn Barbory Smejkalové, dcery Františka Smejkala, hospodského z Kamenné Lhoty č.d.9 a Barbory , roz. Tesařové z Kamenné Lhoty
Matka – Anna vlastní dcera Josefa Vostřáka , domkáře ze Smrkova č.d.5 a matky Majdaleny, rozené Smejkalové ze Smrkova
(Snímek 320)
4.3.1874 – Marie Vostřák , Smrkov č.d. 8
Otec – František Vostřák , gruntovník ze Smrkova č.d.8 , syn Františka Vostřáka , gruntovníka ze Smrkova č.8 a matky Majdaleny, rozené Kolmanové z Hůrky
Matka – Alžběta , vlastní dcera Jakuba Ssity, gruntovníka z Mezného č.d.18 a majitele dvora v Smrkově č.d.9 a matky Barbory, rozené Petráňové z Mezného č.d.18
(Snímek 320)
30.3.1874 – Barbora Straka , Smrkov č.d.22
Otec – František Straka , domkář a tesař ze Smrkova č.d.22 , syn Jána Straky , podruha z Podola č.d.13 a matky Alžběty , rozené Zdeňkové z Mitrovic
Matka – Marie, vlastní dcera Františka Klaina, domkáře a zedníka ze Smrkova č.d.7 a matky rozené Smejkalové z Kamenné Lhoty
(Snímek 322)
2.6.1874 – Anton Soukup , Smrkov č.d. 1
Otec – Matěj Soukup , chalupník ze Smrkova č.d.1, syn Václava Soukupa , výminkáře ze Smrkova č.d.1 a matky Kateřiny , rozené Tlouštové z Lánice
Matka – Anna, vlastní dcera Josefa Kubce, chalupníka na Knížatech u Balkové Lhoty.d.22 , okresu Tábor a matky Majdaleny, rozené Palečkové z Chlumu
(Snímek 324)
5.7.1874 – Anna Marie Kadlec , Smrkov č.d.23
Otec – František Kadlec , tesařský tovaryš ze Smrkova č.d.23, syn Františka Kadlece , tesaře a domkáře za Smrkova č.d.23 a matky Marie, rozené Sládkové z Kamenné Lhoty č.d.18
Matka– Josefa, vlastní dcera Václava Mrzeny, domkáře z Kamenné Lhoty č.17, okresu Sedlec a matky Kateřiny, rozené Tesařové z Vlásenice č.d.19
(Snímek 326)
22.7.1874 – N. Buriánek , Smrkov č.d.3
Otec – Ján Buriánek , zedník a podruh v Smrkově č.d.24, syn Matěje Buriánka , nádeníka a podruha v Drahnětici a matky Anny , rozené Tuček z Bazedova , okresu Sedlec
Matka – Marie, vlastní dcera Josefa Vostřáka, domkáře v Smrkově č.d.5 a matky Marjanny, rozené Ssmejkalové ze Smrkova č.d.5, okresu Sedlec
(Snímek 327)
Zřejmě zemřel při porodu .
2.9.1874 – Marie Ssich , Smrkov č.d.9
Otec – František Ssich , gruntovník ze Smrkova č.d.9 a syn Jakuba Ssichy, gruntovníka z Mezného č.d.18 a matky Barbory, rozené Petráňové z Mezného č.d.18
Matka – Marie, manželská dcera Františka Kamenického , gruntovníka z Radětic č.d.5 , okres Bechyně a matky Anny , rozené Čítkové z Radětic č.d.42
(Snímek 329)
6.9.1874 – Marie Bican , Smrkov č.d.20
Otec – Ján Bican , zedník a domkář ze Smrkova č.d.20 , syn Jána Bicana , zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.20 a matky Anny , rozené Dolejš ze Srabova
Matka – Karolina , nemanželská dcera Anny Friedrichové z Chlumce – téhož okresu a schovanka Václava Pinklíka , domkáře ze Smrkova č.d.13
(Snímek 329)
17.9.1874 – Františka Vostřák , Smrkov č.d.24
Otec - Josef Vostřák , zedník a domkář ze Smrkova č.d.24 , syn Václava Vostřáka , zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.15 a matky Marie , rozené Ploc z Dobřejova
Matka – Marie , manželská dcera Martina Jandy, nájemníka ze Smrkova č.d.24 a matky Majdaleny , rozené Tkadlcové ze Smrkova č.d.4
(Snímek 330)
30.9.1874 - Karel Stibor , Smrkov č.d.23
Otec – Josef Stibor , tesařský tovaryš a nájemník ze Smrkova č.d.17 , syn Jána Stibora tesaře a domkáře na Borotínku č.d.2 a matky Marie rozené Bartoňové z Včelákové Lhoty č.d.3
Matka – Barbora , dcera Jána Vostřáka, krejčího a nájemníka v Smrkově č.d.8 a matky Marie Zemanové z Mlejnečka v Smrkově č.d.10
( Snímek 331)
5.11.1874 – Alžběta Smejkal , Smrkov č.d.18
Otec Otec – František Ssmejkal, záložník od c.k.75(?). pěšího pluku a domkář ze Smrkova.d.18, syn Václava Ssmejkala , gruntovníka ze Smrkova č.d.4 a matky Kateřiny rozené Frachtové z Divišovi
Matka Matka – Marie , nemanželská dcera Barbory Jandačky, dcery to Jána Jandačky, policajta ze Řevnic , hejtm. Smíchov a schovanka Josefa Koláře , domkáře ze Smrkova č.d.18
(Snímek 332)
18.12.1874 – Marie Beringer , Borotín č.d.39
Otec – Josef Beringer , mistr sklenářský a domkář v Borotína č.d.39 , syn Josefa Beringga , mistra sklenářského a domkáře z Borotína č.d.39 a matky Anny , rozené Chabrové z Borotína
Matka – Anna, vlastní dcera Václava Smejkala , gruntovníka ze Smrkova č.d.4 a matky Anny, rozené Benákové z Vorlova
(Snímek 333)
22.12.1874 - Vojtěch Jan Šetelík
Otec – Matěj Šetelík , nádeník v Táboře
Matka - Anna , dcera Vojtěcha Šetelíka, domkáře ve Smrkově a jeho manželky Marie , dcery to Barbory Burdové z Cunkova č.10
( Snímek 358)
21.2.1933 byli oddáni v Jistebnici:
Václav Bican naroz. 11/10 1873 ve Smrkově č.d.21
Františka Bendová z Petříkovic 7 , naroz. 2/4 1877
(Snímek 358)
Erb Smrkova.gif, 1,3kB

©2010 Administrator JaKo