Farnost Borotín u Tábora
9.kniha - Oddací listy 1854-91

30.5.1854
Ján Tesař – vysloužilec vojínový nádeník ve Smrkově č.p.1, syn Jakuba Tesaře podruha ve Smrkově č.1 a matky Kateřiny rozené Wotavové z Kaliště , kraje Buděj. a soudu Sedlec
Anna ovdovělá Jílek – dcera Josefa Kypty rolníka a chalupníka ze Smrkova č.p.6 a matky Anny rozené Jelínkové z Jistebnice, kraje Budějic. a soudu Sedlec Ovdovělá od 26.2.1852
6.2.1855
Martin Janda - vysloužilec vojenský a čeledín na dvoře Smrkovském, syn Václava Jandy tkalce a bývalého domkáře v Kamenné Lhotě č.p.16 a matky Marie rozené Blažková z Medříče , kraje Budějic. a soudu Sedlec
Maria = Magda. Tkadlec – dcera Jána Tkadlce sedláka ve Smrkově č.p.4 a matky Mariany , roz. Olšanské Z Wrchotic, kraje Budějic. a soudu Sedlec
13.2.1855
Ján Raz - rolník chalupník v Moravči č.p. 18 , kraje Budějic. a soudu Tábor, a matky Veroniky rozené Šmejkalové ze Řevnova č.p. 8 , kraje Budějic. a soudu Sedlec
Maria Wostřák – dcera Františka Wostřáka sedláka ve Smrkově č.p.8 a matky Magdaleny rozené Kolmanové z Hůrky č.p.2 , kraje Budějic. a soudu Sedlec
30.10.1855
František Boháč - mistr krejčovský a nájemník ve Smrkově č.p.3 , syn Josefa Boháče rolníka z Planý č.p.43 a matky Magdaleny rozené Lukšové z Plany okr.úřadu a kr. Tábor
Maria Tomeček – dcera Josefa Tomečka výminkáře v Borotíně č.p. 72 a matky Rozmarie rozené Tumowé z Padařowa , okr.úřadu Sedlec a kr. Tábor
15.4.1856
Ján Koreš - obecní slůha a vysloužilý dělostřelec /: ………:/ z Smrkova č.p.2 syn Jakuba Korše obecního slůhy v Smrkově č.p.2 bývalého panství Jistebnice a matky Anny rozené Zemanové z Smrkova č.p.10
Josefa Kolář – dcera Matěje Koláře zedníka a domkáře v Smrkově č.p. 18 bývalé ….. svobodnické … Tábor , a matky Veroniky roz. Novákové z Kvaštova č.p.18 okr.úřad Sedlec a kr. Tábor
13.5.1856
František Hejra - domkář a krejčí v Smrkově č.p.17, syn Josefa Hejry nájemníka V Smrkově č.p.15 okr.úřadu Sedlec , a matky magdaleny roz. Vejborný z Střeměšného okr. úř. a kr. Tábor
Rosalie Wostřak – dcera Jána Wostřáka mistra Krejčovského ve Smrkově č.p.8 , a matky Marie roz. Zemanové na Mlejnečku ve Smrkově č.p.10 ,okr.úřadu Sedlec a kr. Tábor
3.2.1857
Ján Fořt - nádeník , syn Jána Fořta býval. slůhy v Sudoměř… č.p.13 a matky Marie roz. Mareš z Jedlan okr. a kr. Tábor
Barbora Tesař – dcera Václava Tesaře , chalupníka ze Smrkova č.p.12 a matky . Marie roz. Stikové z Borotína , okr. Sedlec a kraje Tábor
17.2.1857
Ján Novák - krejčovský tovaryš v Křivošíně č.p.3 syn Jána Nováka sedláka v Křivošíně č.p.3 /:syna Jakuba Nováka sedláka z Křivošína č.p.3 a ženy jeho Kateřiny Kubec z Nehonína :/ a matky ženicha Mariany, dcery Jakuba Wachy z Vorlova a matky Veroniky roz.Pejšové z Lhoty Pejšové okr. Sedlec
Maria Misař – dcera Jána Misaře , chalupníka ve Smrkově č.16 syna Jana Misaře domkáře ………………….. č.p.16 a ženy jeho Kateřiny roz. Hejhalové z Mezného na Chlumečku :/ a matky nevěsty Marie ,………… Marie Koptisové z Malé Chyšky okr. Milevský a kr. Tábor
23.2.1857
František Vobora -nádeník v Smrkově č.p.13 syn Jakuba nádeníka a podruha na Vobory ,okr. Sedlec a kr. Tábor a syna Františka Vobory nádeníka v Křivošíně a matky Lidmily roz. Markové z Kamenné Lhoty okr. Sedlec a matky ženicha Marie dcery Martina ..yzáka , nádeníka z Horní Lhoty /: ober schlaglus :/ a matky roz. Charvátové ……….... na Jindřicho-Hradecku okr. Jindřicho-Hradec a kr. Buděj
Anna Čedík – dcera Antonína Čedíka , nádeníka v Smrkově č.p. 15 okr. Sedlec a matky Anny rozené Plocové z Dobřejova , okr.úřadu Sedlec a kr. Tábor
15.9.1857
Vincenc Šmejkal - syn nemanželský Barbory Šmejkal , dcery Františka Šmejkala hospodského v Kamenné Lhotě č.p.9 a matky Barbory rozené Tesařové z Kamenné Lhoty
Anna Vostřák – dcera Josefa Vostřáka za domkáře z Smrkova č.p.5 , a matky Magdaleny rozené Šmejkalové z Smrkova č.p.5 , okr.úřadu Sedlec a kr. Tábordcera Antonína Čedíka , nádeníka v Smrkově č.p. 15 okr. Sedlec a matky Anny rozené Plocové z Dobřejova , okr.úřadu Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 20 )
19.10.1857
Tomáš Penk - vysloužilec vojenský a nádeník v Chomoutově Lhotě č.p.3 syn Jána Penka potentátního churavce a domkaře v Chomoutové-Lhotě č.p.2 , okr.Sedlec a matky Anny roz. ..rtové z Vlásenice okr. a kr. Tábor
Veronika Vostřák – dcera Matěje Wostřáka chalupníka ve Smrkově č.d.7 a matky Kateřiny roz. Trskové z Vorlova , okr.úřadu Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 21 )
19.10.1857
Václav Cybulka - domkář v Novém Kostelci č.d.1 syn Františka Cybulky domkáře v Novém-Kostelci č.d.1 okr. Sedlec , a matky Marie rozené Skopec z Mittrovic okr. Mladovožicka
Alžběta Zynklik – dcera Václava Zynklika domkáře v Smrkově č.d.13 , okr.Sedlec a matky Kateřiny roz. Pincové z Střemešného okr. a kr. Tábor
( Snímek 21 )
11.11.1857
Václav Plachý - vysloužilý vojín z Dražic č.d.6, teď čeledín v Jistebnici, syn Pavla Plachého sedláka v Dražiči č.d.6 , a matky Anny roz. Švábové z Třemenného okr. a kr. Tábor
Anna Vostřák – dcera Václava Vostřáka domkáře v Smrkově č.d. 15 a matky Marie rozené Plocové z Dobřejova č.d.6 okr.Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 22 )
9.11.1858
František Vostřák - tesařský pali… a občan v Smrkově č.d.8 , syn Jána Wostřáka krejčího a nájemníka v Smrkově č.d.8 a matky Marie roz. Zemanové z Smrkova č.d.10 okr. Sedlec
Maria Šmejkal – dcera Matěje Šmejkala šenkýře v Kamenné-Lhotě č.d.9 okr. Sedlec a matky Marie rozené Woštové z Radimovic č.d.6 okr. a kr. Tábor
9.11.1858
Josef Stibor - tovaryš tesařský a občan v Borotínku č.d.2, syn Jána Stibora tesaře a domkáře v Borotínku č.d.2 a matky Marie roz. Bartoňové z Včelákové Lhoty č.d.3, okr. Sedlec
Barbora Vostřák – dcera Jána Vostřáka krejčího a nájemníka v Smrkově č.d.8 a matky Marie roz. Zemanové v Smrkově č.d.10, okr. Sedlec a kraje Tábor
( Snímek 28 )
9.11.1858
Ján Buriánek - kočí na faře v Borotíně č.d…0 a ………………….. v Smrkově č.d.5, syn Matěje Buriánka obecního hajného v Drahnětici a matky Anny roz. Tučkové z Bazejovic okr. Sedlec
Maria Vostřák – dcera Josefa Vostřáka domkaře v Smrkově č.d.5 a matky Marie rozené Šmejkalové z Smrkové č.d.5 okr.Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 28 )
1.2.1859
Josef Bohuslávek - vysloužilec vojenský a občan v Dolním Dobřejova č.d.2, syn Josefa Bohuslávka podruha v Střezimíři č.d.50 a matky Marie roz. Waňátek z Včelákové- lhoty - okr. Sedlec
Maria Vostřák – dcera Václava Vostřáka, zedníka a domkáře z Smrkova č.d.15, a matky Marie roz. Plocové z Dolního Dobřejova , okr. Sedlec kr. Tábor
( Snímek 30 )
6.2.1860
Josef Tomeček - rolník v Radkově č.18 syn Josefa Tomečka rolníka v Radkově č.d.18 a matky Kateřiny roz. Pejšové z Radkova č.18 okr. Tábor
Anna Vostřák –dcera Františka Vostřáka rolníka v Smrkově č.8 a matky Marie roz. Kolmanové z Hůrky č.d.2, okr. a kr. Tábor
( Snímek 36 )
13.2.1860
Ján Vostřák - vysloužilec vojenský a tovaryš tesařský v Smrkově č.d.5, syn Josefa Vostřáka domkáře v Smrkově č.d.5 a matky Magdaleny roz. Šmejkalové V Smrkově č.5
Alžběta Marek – dcera Jana Marka sedláka v Kamenné Lhotě č.d.2 a okr. Sedlec , a matky Kateřiny roz. Adámkové z Milo..ic č.d.6 okr. Sedlec
( Snímek 36 )
5.2.1861
Jan Marek - chalupník v Kamenné Lhotě č.d.4 syn Jána Marka chalupníka v Kamenné Lhotě č.d.4 , okr. Sedlec, a matky Kateřiny roz. Boháč z Plany okr.Tábor
Kateřina Vostřák – dcera Františka Vostřáka sedláka v Smrkově č.8,okr. Sedlec, a matky Magdaleny roz. Kolmanové z Hůrky č.d.2 okr. a kr. Tábor
( Snímek 41)
30.9.1861
Josef Cárka - vysloužilý vojín a nádeník v Kamenné lhotě č.d.7, syn Jána Cárky domkáře v Kamenné lhotě č.d.25 a matky Doroty roz. Penk (?Pank) z Chomoutové Lhoty č.d.2 , okr. Sedlec a kr. Tábor
Barbora Steiner – dcera Josefa Steinera domkáře v Smrkově č.d.13 a matky Magdaleny roz. Cárkova z Kamenné Lhoty č.d.10 ,okr. Sedlec a kr. Tábor
( Snímek 43)
11.2.1862
Tomáš Ernekev - parentální invalida desátník z Poradcova č.d.2 , manželský syn Jána Ernerva, drnomístra z Liběnic č.d.9 a matky Evy, rozené Cách z Nové Bistřice
Terezie Fliger – vlastní dcera Josefa Fligra, drnomistra ze Smrkova č.d.19 a matky Anny, rozené Celerové z Mladé Vožice
( Snímek 46)
11.11.1862
František Kadlec - tesařský tovaryš ze Smrkova č.d.23 manželský syn Františka Kadlce, tesaře a domkáře ze Smrkova č.d.23 a matky Marie roz. Sládkové z Kamenné Lhoty č.d.18
Josefa Mrzena – vlastní dcera Václava Mrzeny, domkáře z Kamenné Lhoty č.d.17 a matky Kateřiny , roz. Tesařové z Vlásenice č.d.19
( Snímek 53)
17.11.1863
Josef Bican - zednický tovaryš ze Smrkova č.d.20,manželský syn Jána Bicana zedníka a domkáře v Smrkově č.d.20 a matky Kateřiny , roz. Velurové z Ostrého
Barbora Ssetelík – manželská dcera Jakuba Ssetelíka , druhdy kočího, teď nádeníka v Praze – a matky Anny , roz. Mikulandové z Borotína č.d.33
( Snímek 64)
24.11.1863
Ján Dohnal - domkář z Kamenné Lhoty č.d.24 manželský syn Jána Dohnala, domkáře v Kamenné Lhotě č.d.24 a matky Rosalie , roz. Součkové z Klokočova č.26
Maria Kypta – pozůstalá vlastní dcera Josefa Kypty , býv. Svobodnického chalupníka ze Smrkova č.d.6 a matky Anny, roz. Novákové z Černotic č.d.1
21.11.1865
František Dohnal - domkář z Liběnic č.d.15 manželský syn po Jánu Dohnalovi, domkáři z Liběnic č.d.15 a matky Marie, roz. Klusákové z Borotína
Marie Ssmejkal – , vlastní dcera Václava Ssmejkala , sedláka ze Smrkova č.d.4 a matky Kateřiny rozené Trachtové z Divišovi č.d.3
( Snímek 74 )
6.2.1866
František Fořt - zedník ze Smrkova č.3, manželský syn Matěje Fořta , šafáře v Celkovicích a matky Františky , roz. Sedlákové z Liběnic
Antonia Lis – vlastní dcera Františka Lisa, zedníka a domkáře z Borotína č.d.31 a matky Marie , roz. Sekyrové z Borotína
( Snímek 75 )
18.2.1867
Josef Hroník - chalupník ze Střezimíři č.d.63, manželský syn Karla Hroníka , chalupníka ze Střezimíře č.d.63 a matky Anny roz. Vesecké z Borotína
Marie Zeman – vlastní dcera Václava Zemana, mlynáře a býv. svobodníka ze Smrkova č.d.10 a matky Barbory roz. Lachoutové z Borotína č.d.54
( Snímek 82 )
21.10.1867
Matěj Kubec - vysloužilý vojín a čeledín ve dvoře Tisov u Jistebnice – nemanželský syn Kateřiny Kubcové, dcery to Matěje Kubce, chalupníka ze Stružin a manželky jeho Kateřiny, rozené Podzimek ze Stružince
Karolína Pik – , práže, dle křestního listu nemanželská dcera Jindřišky Pik – schovanka Jána Tesaře , nájemníka v Smrkově č.p.6
( Snímek 85 )
5.11.1867
Tomáš Jankovský - chalupník z Vrchotic č.d.6, manželský syn Matěje Jankovskýho, chalupníka z Vrchotic č.d.6 a matky Františky, roz. Křížové z Jetřichovic
Alžběta Vostřák – pozůstalá vlastní dcera Františka Vostřáka, sedláka ze Smrkova č.d.8 a matky Majdaleny roz. Kolmanové z Hůrky
11.2.1868
František Vostřák - gruntovník ze Smrkova č.d.8 , manželský syn Františka Vostřáka , gruntovníka ze Smrkova č.8 a matky Majdaleny ,roz. Kolmanové z Hůrky
Alžběta Ssíčková – , vlastní dcera Jakuba Ssíčky , gruntovníka z Mezného č.d.18 a matky Barbory, roz. Petráňové z Mezného č.d. 18
( Snímek 93 )
19.1.1869
Václav Vostřák - chalupník ze Smrkova č.d.7, manželský syn Josefa Vostřáka , chalupníka ze Smrkova č.d.7 a matky Kateřiny roz. Ssmejkalové z Kamenné Lhoty
Josefa Novák – vlastní dcera Josefa Nováka, gruntovníka ze Smrkova č.d.8 a matky Majdaleny , roz. Kolmanové z Hůrky č.d.4
( Snímek 99 )
19.1.1869
Vojtěch Ssimák - mistr obuvnický a měšťan z Jistebnice č.d.184, manželský syn Jána Ssimáka , obuvníka z Vlásenice č.d.16 a matky Kateřiny, roz. Benákové z Nadějkova
Marie Vostřák – vlastní dcera Josefa Vostřáka, chalupníka ze Smrkova č.d.7 a matky Kateřiny , roz. Ssmejkalové z Kamenné Lhoty
23.11.1869
František Chabr - čeledín ve dvoře Jistebnickém č.d.9, manželský syn Jána Chabra, podruha z mezného č.d.7 a matky Alžběty, roz. Bobkové z Mezného č.d.3
Marie Nietsch – /:práže:/ nemanželská dcera Marie Nietsch a schovanka Františka Fliegra , domkáře ze Smrkova č.d.19 a manželky jeho Marie , roz. Holcknecht ze Smilkova
( Snímek 104 )
24.10.1870
Ján Ssich - manž. syn Jána Ssichy , gruntovníka , teď výminkáře z Poratkova č.d.2 a matky Marie , rozené Frachtové z Divišovi č.d.3
Anna Kadlec – pozůstalá vlastní dcera Františka Kadlce , tesaře a domkáře ze Smrkova č.d.23 a matky Marie , rozené Sládkové z Kamenné Lhoty č.d.5
( Snímek 109 )
31.1.1871
Josef Jíňa - tesař a chalupník ze Smrkova č.d.3, manželský syn Jána Jíňy, chalupníka ze Smrkova č.d.3 a matky Kateřiny, roz. Vachové z Vorlova č.d.4
Františka Novák –, manželská dcera Josefa Nováka , gruntovníka výminkáře ze Smrkova č.d.8 a matky Majdaleny, roz. Kolmanové z Hůrky č.d.7
( Snímek 110 )
17.5.1871
Vojtěch Veishaipl - mistr mlynářský, nemanž. Syn Marie Veishaipl, dcery Jakuba Veishaipla , mlynáře a souseda z Vamberka č.d. ? – a manželky jeho Anny , roz. Káne z Vamberka č.d.6
Marie, vdova po Jánu Zemanovi – mlynáři ze Smrkova č.d.10 a manželská dcera Josefa Dohnala, chalupníka z Liběnic č.d.18 – a matky Majdaleny, roz. Budové z Liběnic
( Snímek 113 )
14.11.1871
Josef Beringer - mistr sklenářský a domkář z Borotína č.d.30, manž. syn Josefa Beringga, mistra sklenářského a domkáře z Borotína č.d.30 a matky Anny, roz. Habrové z Borotína
Anna Ssmejkal – manželská dcera Václava Ssmejkala, gruntovníka ze Smrkova č.d.4 a matky Anny , roz. Benákové z Vorlova
( Snímek 115 )
4.2.1873
Ján Bican - záložník od a.k.2.ženijního pluku 2.setnina, zedník a domkář ze Smrkova č.d.20 , manželský syn Jána Bicana , zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.20 – a matky Anny , roz. Dolejš ze Srabova
Karolína Friedrich – nemanželská dcera Anny Friedrichové , dcery Karla Friedricha, hajného v Chlumci-hejtm.Bydžov _ a matky Doroty _pražský nalezenec a schovanka Václava Zinklíka, domkáře ze Smrkova č.13_ a manželky jeho Rosalie , roz. Míkové z Mezného č.d.17
( Snímek 129 )
4.2.1873
František Ssmejkal - záložník od 15.pěšího pluku _17. setnina _ manželský syn Václava Ssmejkala, gruntovníka ze Smrkova č.4 a matky Kateřina rozené Trachtové z Divišovic
Marie Jandačka – nemanž. dcera Barbory Jandačky, dcery to Jána Jandačky, policajta z Řevnic-hejtm. Smíchov a matky Veroniky – pražský nalezenec a schovanka Josefa Koláře , domkáře ze Smrkova č.18 a manželky jeho Kateřiny, roz. Jíňa ze Smrkova č.3
( Snímek 129 )
8.5.1877
František Zinklík - manž.syn Václava Zinklíka, domkáře ve Smrkově č.d.13 a jeho manželky Rosalie, roz. Míka z Mezného č.d.17
Marie Novák – manž. dcera Jana Nováka, krejčího a domkáře v Smrkově č.d.16 a jeho manželky Marie, rodem Misař ze Smrkova č.d.16
( Snímek 157 )
6.11.1877
Jan Kadlec - c.k. zemský ob..anec od c.k.46 praporu a kameník ze Smrkova č.d.23, manželský syn Františka Kadlce, tesaře a domkáře ze Smrkova č.d.23 a jeho manželky Marie rodem Sládek z Kamenné Lhoty č.d.5
Marie Soukup – manželská dcera Matěje Soukupa, chalupníka ze Smrkova č.d.1 a jeho manželky Anny, rodem Kubec z Balkové Lhoty č.d.22
( Snímek 160 )
25.11.1879
František Klicman - chalupík z Bonkovic, manž. syn Jana Klicmana, chalupníka z Bonkovic č.d.9 a jeho manželky Alžběty rozené Pospíšilové z Vesce č.d.3
Rosalie Novák – manž. dcera Josefa Nováka, gruntovníka , teď výminkáře ze Smrkova č.d.8 a jeho manželky Majdaleny, ro. Kolmanové z Hůrky č.d.4
( Snímek 171 )
9.11.1880
Jan Novotný - čeledín z Vorlova č.d.10, manž. Syn Josefa Novotného, nádeníka z Podola č.d.14okr. Sedlec a jeho manželky Kateřiny, rodem Procházkové z Dražiček č.d.7, okr. Tábor
Antonia Januška – manž. dcera Matěje Janušky, zedníka a domkáře ze Smrkova č.d.21 a jeho manžeky Veroniky, rodem Ssetelíkové z Smrkova č.d.21
( Snímek 175 )
15.11.1881
Josef Novák - tesař z Smrkova č.d.8 , manž. syn Josefa Nováka, gruntovníka ze Smrkova č.d.8 a jeho manželky Majdaleny, rodem Kolmanové z Hůrky č.d.4, okres Tábor
Eleonora Bartoňová – vdova po Františku Bartoňovi,koláři a domkáři ze Smrkova č.d.12 a manželská dcera Václava Volka, zedníka z Jistebnice č.d.15 a jeho manželky Kateřiny,rodem Čížek-ové ze Zárybničné Lhoty č.d - okres Tábor
( Snímek 182 )
15.11.1881
Matěj Ssmejkal - rolník ze Smrkova č.d.4, manželský syn Václava Ssmejkala, gruntovníka ze Smrkova č.d.4 a jeho manželky Anny, rodem Benákové z Vorlova č.d.3 , okres Sedlec
Marie Ssich.ová – vdova po Františku Sschovi gruntovníku ze Smrkova č.d.9 a manželská dcera Františka Kamenického, gruntovníka ze Smrkova č.d.9 a jeho manželky Anny , rodem Čítek.ové z Radětic č.d.42, okres Bechyně
( Snímek 183 )
29.4.1883
Josef Ssmejkal - zedník ze Smrkova č.d.5, manželský syn Čeňka Ssmejkala, domkáře ze Smrkova č.d.5 a jeho manželky Anny, rodem Vostřák.ové ze Smrkova č.d.5
Marie Stibor.ova – manželská dcera Jana Stibora, tesaře a domkáře ze Smrkova č.25 a jeho manželky Barbory , rozené Stibor.ové z Brabeníšťete č.d.1 okres Sedlec
( Snímek 190 )
21.4.1885
František Všechovský - záložník od 2.c.k. dragounskýho pluku a rolník ze Zárybičné Lhoty č.d.3 a jeho manželky Kateřiny rodem Paule ze Sedlečka č.d.11, okres Tábor
Františka , vdova po Josefu Jiňa .ovi – chalupníku ze Smrkova č.d.8 a jeho manželky Majdaleny , rodem Kolman.ové z Hůrky č.d.4 okres Tábor
( Snímek 199 )
31.1.1887
František Petráň - c.k.zemský obranec a tesař ze Smrkova č.d.21, manž. syn Františka Petráně , dříve rolníka v Hůrce č.d.13, okres Tábor a jeho manželky Marie Horých.ovy z Jistebnice č.d.86, okres Tábor
Alžběta Januška.ova – manželská dcera Matěje Janušky , zedníka a domkáře ze Smrkova č.21 a jeho manželky Veroniky, rodem Šetelík.ové ze Smrkova
( Snímek 211)
29.1.1888
Josef Soldát - záložník od c.k.102 pěšího pluku , hospodský a chalupník z Makova č.1 hejtm. Tábor. Manželský syn Františka Soldáta , rolníka a hospodského z Křivošína č.d.1 a jeho manželky Anny , rodem Dolejš.ovy z Křivošína č.d.6
Františka Šmejkal.ová – manželská dcera Václava Šmejkala , rolníka ze Smrkova č.d.4 a jeho manželky Anny, rodem Benák.ovy z Vorlova č.d.3, hejtm. Sedlčany
( Snímek 213)
21.8.1888
František Kamenický - rolník ze Smrkova č.d.9, manželský syn Františka Kamenického, rolníka ze Smrkova č.d.9 a jeho manželky Anny, rodem Čítkovy z Radětic č.d.42,hejt. Milevsko
Marie Míka.ová – manželská dcera Františka Míky , rolníka z Pikova č.d.5 a jeho manželky Kateřiny , rodem Včelák.ovy z Balkové Lhoty č.d.5 , hejt. Tábor
( Snímek 216)
23.10.1888
Josef Fořt - záložník od c.k. zdravotnického sboru, řezník a hostinský z Malé Chyšky č.d.59, manželský syn Josefa Fořta, domkáře z Malé Chyšky č.d.37 a jeho manželky Rosalie, rodem Kochánek.ovy z Hrazánek č.d. 1nebo9, okres Milevský
Josefa Zeman.ová – manželská dcera Jana Zemana, mlynáře ze Smrkova č.d.10 a jeho manželky Marie, rodem Dohnal.ovy z Brabeníště č.d.18, hejtm. Sedlčany
( Snímek 216)
30.10.1888
Josef Krnoušek - kameník a nájemník ze Smrkova č.d.21 a vdovec po Terezii, rodem Krejčík.ovy z Kamejku č.d.6, hejtm. Sedlčany , nemanželský syn Anny krnoušek.ové , dcery Václava Krnouška, soukeníka z Pacova,hejtm. Pelhřimov _ a jeho manželky Anny, rodem Stejskalovy z ?
Anna Bican.ova – vlastní dcera Jana Bicana, mistra krejčovského a nájemníka ze Smrkova č.d.23 a jeho manželky Marie, rodem Hošek .ovy z Kamenné Lhoty č.d.15, hejtm. Sedlčany
( Snímek 217)
13.11.1888
Jan Soukup - čeledín z Křivošína č.d.5, manž syn Jana Soukupa, domkáře z Křivošína č.d.9 a jeho manželky Alžběty, rodem Kubec z Nového Kostelce č.d.9, hejtm. Tábor
Anna Nováková – manželská dcera Jana Nováka, krejčího a domkáře ze Smrkova č.d.16 a jeho manželky Marie , rodem Misař.ovy ze Smrkova č.d.16
( Snímek 218)
13.11.1888
Jan Vacek - bývalý rolník v Hubově č.d.3, hejtm. Sedlčany, teď bytem v Brtci č.d.21, vdovec po Anně, rodem Matěja.ový ze Stříteže č.d.1,hejtm. Milevské_ manželský syn Jana Vacka , domkáře z Brtce č.d.17 a jeho manželky Kateřiny, rodem Kříž.ovy z Brtce č.d.?
Eleonora , vdova po Josefu Novák.ovi – tesaři a domkáři ze Smrkova č.d.12_ manželská dcera Václava Volka, zedníka z Jistebnice č.d.135, hejtm. Tábor, a jeho manželky Kateřiny, rodem Čížek.ovy ze Zárybičné Lhoty č.d.. ? , hejtm. Tábor
( Snímek 218)
13.5.1890
Václav Stibor - náhradní záložník a tesař ze Smrkova č.d.25 tamtéž narozený manželský syn Jana Stibora, tesaře a domkáře ze Smrkova č.d.25 a jeho manželky Barbory , rodem Stibor.ové z Liběnic č.d.1 , hejtm. Sedlčanské
Františka Dedek.ova – ve dvorcích č.d.17, hejtm. Táborské, narozená manželská dcera Jakuba Dedek.a, mistra kovářského a domkáře z Dvorců č.d.17 a jeho manželky Marie, rodem Hůlové z Dvorců č.d.17
( Snímek 224 )
9.2.1891
Josef Jan Suchomel - narozený v Ústí n/Labem č.d.839, c.ak.záložník a havíř v Přeslici č.d.56 , legitimovaný syn Josefa Suchomela, havíře v Přeslici č.d.56 a jeho manželky Emilie, rodem Hanke z Dittevsbachu č.d.51, hejtm. Děčínské , katolického náboženství
Marie Koreš.ova – v Kamenné Lhotě č.d.1, hejtm. Sedlčanské, narozená manželská dcera Františka Koreše, domkáře ze Smrkova č.d.25 a jeho manželky Anny, rodem Stibor.ovy z Hodkova č.d.3, hejtm. Sedlčanské, všichni katolického náboženství
( Snímek 230)
11.5.1891
Jan Koreš - obecní pastýř ve Smrkově č.d.2, vdovec po Josefě , rodem Kolář.ové ze Smrkova č.d.18, a manželský syn Jakuba Koreše, obecního pastýře ze Smrkova č.d.2 a jeho manželky Anny, rodem Zemanové ze Smrkova č.d.3
Marie, vdova po Josefu Vostřákovi – čeledínu ve dvoře v Mislkovicích č.d.7, hejtm. Táborské , nemanželská dcera Marie Švecové, dcery to Matěje Ševce, domkáře z Černotic č.d. ? , hejtm. Sedlčany a jeho ženy Majdaleny, rodem Nováček.ové z Černotic č.d.?
( Snímek 230)
Erb Smrkova.gif, 1,3kB

©2010 Administrator JaKo